Vi anvender cookies til at huske dine indstillinger, til statistik og til at målrette vores kommunikation. Læs mere.

Godskørselsloven løser ingen problemer for varevogne

23.2.2012

Socialt bedrageri i varevognsbranchen bekæmpes ikke ved at lade godskørselsloven gælde for varevogne. Løsningen er myndighedernes effektive samarbejde og indsats for at bekæmpe snyderiet.

Foto: © ITD
Flere kontrolaktioner af SKAT har afsløret problemer med varevogne i København, og så sent som i denne uge fik SKAT ”gevinst” i en razzia. Blandt SKAT's fund gennem årene er sort arbejde, tilsidesættelse af fødevarelovgivningen og skattesnyd.

Aktionerne – og det faktum at de virker og rent faktisk afslører svindlerne – bruges fra visse sider som afsæt for at fremsætte ønske om, at varevognene lægges ind under godskørselsloven.

Det vil i givet fald være en klar dansk særregel i forhold til resten af EU, at varevogne og kurerbiler under 3,5 tons skal ind under godskørselslovens mange reguleringer.

Hos ITD undrer vi os over de gentagne forslag om at indføre en sådan dansk særregel. Godskørselsloven er fuldstændig uegnet til formålet, og løsningen ligger et helt andet sted.

Hvis problemet er socialt bedrageri og unddragelser af skatter og afgifter, er løsningen for varebilsbranchen ikke flere regler og reguleringer, pakket ind i godskørselsloven. Løsningen er målrettet kontrol i tæt samarbejde mellem de relevante myndigheder. Og den finder endda allerede sted – det viser de jævnlige pressehistorier om myndighedernes fangster jo.

Opbakning til kontroller
Det relevante svar på historierne om bedrageri i varevognsbranchen bør derfor være en klar og tydelig opbakning til de kontroller, der allerede finder sted. Og det er politikernes opgave løbende at vurdere, om myndighederne har tilstrækkeligt med ressourcer til fortsat at gennemføre kontrollerne målrettet og effektivt.

SKAT skal kontrollere, at moms og skat bliver betalt, og at der ikke bliver begået socialt bedrageri. Politiet skal kontrollere, at færdselsloven bliver overholdt, mens fødevaremyndighederne skal tage sig af fødevarelovgivningen. Med effektive kontroller kan antallet af ulovligheder holdes i skak på varebils-området. Nøjagtigt som det er tilfældet på godsområdet.

At forsøge at bruge godskørselsloven vil rejse en masse åbne spørgsmål. Eksempelvis er lastbiler over 3,5 tons i dag fritaget for registreringsafgift, mens alle køretøjer under den grænse skal betale. Skal registreringsafgiften væk, hvis grænsen bliver flyttet?

Flere ressourcer
For myndighederne vil en regelændring være en stor byrde. Kommer store varevogne ind under godskørselsloven, vil det betyde, at Trafikstyrelsen skal udstede op mod 100.000 ekstra vognmandstilladelser. I dag er der cirka 45.000 vognmandstilladelser i alt.

Det vil medføre et drastisk behov for flere administrative ressourcer hos Trafikstyrelsen, og i en sparetid i det offentlige er det ikke realistisk. I forvejen har Trafikstyrelsen knap nok ressourcer og tid til rettidigt at udstede tilladelser til de nuværende vognmænd.

Heller ikke på det internationale marked er godskørselsloven løsningen på problemer med varebiler og socialt bedrageri. Det er meldingen fra EU, som har lavet en undersøgelse om emnet. Rapporten konkluderer, at der ikke er behov for at nedsætte vægtgrænsen.

Læs rapporten fra EU her.
Addthis Facebook Email Favorites Google

Spørgsmål
til denne side

Poul Bruun

Innovationsdirektør, ILT
Tlf. 7367 4545
Mobil: +45 2267 7140
Mail: poul@ilt-innovation.eu

Få nyhedsbrev