Satserne for dagpenge og G-dage m.v. fra januar 2019

Vær opmærksom på, at de enkelte satser har individuelle ikrafttrædelsesdatoer i januar.

Type

Sats pr. 1/1-2019

Forklaring

Sygedagpenge

4.355 kr. pr. uge

117,70 kr. pr. time

 

Højeste sats

Barselsdagpenge

4.355 kr. pr. uge

117,70 kr. pr. time

 

G-dage

(Arbejdsgivernes dagpengegodtgørelse)

Hel G-dag: 871 kr. pr. dag

Halv G-dag: 436 kr. pr. dag

Når en medarbejder bliver opsagt eller hjemsendt og er ledig de første to dage efter fratrædelsen, skal virksomheden betale disse G-dage til medarbejderen, hvis:

- Medarbejderen skal være medlem af en A-kasse for at få udbetalt G-dage.

- Medarbejderen skal inden for de sidste 4 uger før fratræden have arbejdet, hvad der svarer til fuld overenskomstmæssig arbejdstid i mindst to uger.

Refusion under jobafklaringsforløb

15.180 kr. pr. måned

11.423 kr. pr. måned

3.553 kr. pr. måned

 

15.180 kr. pr. måned

Forsørgende

Ikke-forsørgende

Under 25 år, hjemmeboende og uden forsørgelsespligt

Under 25 år, hjemmeboende og med forsørgelsespligt

Forsikring for mindre virksomheder – refusion fra 2. fraværsdag

Forsikringspræmien samt lønsum for optagelse og lønsum til udelukkelse beregnes først primo november og kommer derfor til at indgå i en senere opdatering af satsvejledningen for 2019.

Mindre virksomheder kan tegne en forsikring, der giver ret til refusion fra 2. fraværsdag og ikke først efter arbejdsgiverperioden på 30 dage.

 

Du kan tegne en forsikring, hvis din lønudgift som arbejdsgiver i det forudgående kalenderår ikke overstiger 7.621.250 kr. (1.750 x højeste sygedagpengebeløb pr. uge 4.355 kr.). Pr. 1. januar 2019 er højeste sygedagpengebeløb 4.355 kr. pr. uge.

Sygedagpenge – selvstændige erhvervsdrivende: Forsikring fra 1. fraværsdag

Gælder frem til 1. april 2019:

 

1/1 sats (af sygedagpengenes højeste beløb): 4.305 kr. pr. år

 

2/3   sats (af sygedagpengenes højeste beløb): 2.870 kr. pr. år.

 

Præmien fra den 1. april 2019 er endnu ikke offentliggjort.

 

Selvstændige erhvervsdrivende kan tegne en forsikring, der giver ret til sygedagpenge fra enten den 1. eller 3. fraværsdag. Er der ikke tegnet forsikring, har den selvstændige erhvervsdrivende først ret til sygedagpenge efter 2 ugers sygefravær.

Sygedagpenge – Selvstændige erhvervsdrivende: Forsikring fra 3. fraværsdag

Gælder frem til april 2019:

 

1/1 sats (af sygedagpengenes højeste beløb): 2.787 kr. pr. år

 

2/3 sats (af sygedagpengenes højeste beløb): 1.858 kr. pr. år

 

Præmien fra den 1. april 2019 er endnu ikke offentliggjort.

Se ovenfor.

 

 

 

Hjemmesiden anvender cookies. Vi bruger dem primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Hvis du klikker videre, accepterer du vores brug af cookies. Vil du vide mere om vores cookies, og hvordan du sletter dem, klik her

close