Høringssvar frem til og med 2015

Dette er et arkiv over høringssvar. Det bliver ikke vedligeholdt og filnavnene kan variere, hvorfor brugere må påregne tid til at fremsøge de korrekte dokumenter.
20081211 Høringssvar hastighedsbegrænsere pdf - 25 november 2015
302-400-hoeringsbrev-01 pdf - 25 november 2015
Affald - indsamleruddannelse - høring pdf - 25 november 2015
Beredskabsstyrelsen -Høring ITDs_svar paa hoering i forbindelse med det internationale arbejde med ADR RID ADR_faellesmoede den15 25 pdf - 25 november 2015
DI-Transport - Høring udvidelse af miljøzone pdf - 25 november 2015
DI-Transport - Høring udvidelse af miljøzone (1) doc - 25 november 2015
Ekstern høring om ny bekendtgørelse om fødevarekontrol pdf - 25 november 2015
EU høring universel trafikinformation pdf - 25 november 2015
Fornyet høring over tilmeldeordning for virksomhed D-101210-8617 0 1.0 pdf - 25 november 2015
Fødevarelov - høring - 26-09-08 pdf - 25 november 2015
Fødevarestyrelsen - Høring Logbogstakster pdf - 14 december 2015
Fødevarestyrelsen - høring over bekendtgoerelse om ændring af bekendtgørelse om betaling for kontrol af foedevarer og levende dyr pdf - 25 november 2015
Fødevarestyrelsen høringssvar bekendtgørelse international transport 110613 pdf - 25 november 2015
Hastighedsbegrænser - høring - 23-10-09 pdf - 25 november 2015
Hoering strategiske vejnet maj 2012.pdf pdf - 25 november 2015
Hoering vedr. nye regler for godkendelse af frontruder.pdf pdf - 25 november 2015
Hoering-Trafikstyrelsen-24juni2013.pdf pdf - 25 november 2015
Hoering_aendring.pdf pdf - 25 november 2015
hoering_af_udkast_til_bekendtgoerelse_om_overfoersel_af_affald.pdf pdf - 25 november 2015
Hoering_affald_-_om_aendring_af_miljoebeskyttelsesloven_-_frist_08.10.13.pdf pdf - 25 november 2015
hoering_affald_aendring_forordning_ef_nr_1013_2006.pdf pdf - 25 november 2015
Hoering_bekedtgoerelse_beskyttelse_dyr.pdf pdf - 25 november 2015
Hoering_bekendtgoerelse_affald_281112.pdf pdf - 25 november 2015
Hoering_bekendtgoerelse_foder_foderstofvirksomheder.pdf pdf - 25 november 2015
hoering_betaling_kontrol_foedevarer_121212.pdf pdf - 25 november 2015
hoering_dyresundhed_220513.pdf pdf - 25 november 2015
hoering_eu_specialudvalgter_for_transport.pdf pdf - 25 november 2015
Hoering_foedevarekontrol_111212.pdf pdf - 25 november 2015
Hoering_foedevarestyrelsen_031212.pdf pdf - 25 november 2015
Hoering_koerekortbekendtgoerelse_270712.pdf pdf - 25 november 2015
Hoering_koeretoejssikkerhedspakken.pdf pdf - 25 november 2015
Hoering_kontrol_foedevarer.pdf pdf - 25 november 2015
Hoering_om_obligatorisk_brug_af_Eksportportalen.pdf pdf - 25 november 2015
Hoering_over_arbejdsprogram_beskyttelse_af_dyr.pdf pdf - 25 november 2015
Hoering_secure_parking_310712.pdf pdf - 25 november 2015
hoering_the_urban_dimension.pdf pdf - 25 november 2015
Hoering_udkast_aendring_tilbud_140812.pdf pdf - 25 november 2015
hoering_udkast_forslag_hold_af_dyr_070113.pdf pdf - 25 november 2015
Hoering_vaegt_dimensioner.pdf pdf - 25 november 2015
Hoering_vejledning_foedevarehygiejne.pdf pdf - 25 november 2015
Hoeringssvar - forordningsforlag til toldmyndighedernes haandhaevelse af intellektuelle ejendomsrettigheder.pdf pdf - 25 november 2015
Hoeringssvar - Koersel med 5 8 m brede sneplove paa motorveje.pdf pdf - 25 november 2015
Hoeringssvar - Lov om godkendelse og syn af krt D-110112-14051 1.0 1.0.pdf pdf - 25 november 2015
Hoeringssvar - udkast til bekendtgoerelser om vejafm.pdf pdf - 25 november 2015
Hoeringssvar _SKAT_211112.pdf pdf - 25 november 2015
Hoeringssvar bekendtgoerelse om sikkerhedsraadgiver.pdf pdf - 25 november 2015
Hoeringssvar faellesmoede ADR RID 19-23 marts 2012.pdf pdf - 25 november 2015
Hoeringssvar vedr kommissions beretning om transportforordningen for dyretransport_DTL - ITD - 3F - Dansk Erhverv- DI_09-01-2012.pdf pdf - 25 november 2015
Hoeringssvar Veterinaerforliget.pdf pdf - 25 november 2015
Hoeringssvar-Trafikstyrelsen-TS2060602-119-ITD-saertransport.pdf pdf - 25 november 2015
Hoeringssvar_151211.pdf pdf - 25 november 2015
Hoeringssvar_240112.pdf pdf - 25 november 2015
Hoeringssvar_240112_1.pdf pdf - 25 november 2015
hoeringssvar_aendring_faerdselsloven_050313.pdf pdf - 25 november 2015
hoeringssvar_aendring_faerdselsloven_121212.pdf pdf - 25 november 2015
hoeringssvar_beredsskabsstyrelsen_250413.pdf pdf - 25 november 2015
Hoeringssvar_cykellygter_161211.pdf pdf - 25 november 2015
hoeringssvar_Forslag til lov om Natur- og Miljoeanklagenaevnet og forskellige andre love – j.nr. 020 – 00102 + 020-00104.pdf pdf - 25 november 2015
hoeringssvar_ForslagtillovomNatur-ogMiljoeanklagenaevnetogforskelligeandrelove.pdf pdf - 25 november 2015
hoeringssvar_kontrolgebyrer_030413.pdf pdf - 25 november 2015
hoeringssvar_national_bekendtgoerelse_farligt_gods.pdf pdf - 25 november 2015
hoeringssvar_om_motorveje_fyn_og_holstebro.pdf pdf - 25 november 2015
Hoeringssvar_the_charging_of_use_of_road_infrastructure.pdf pdf - 25 november 2015
HoeringssvarWP 15 moede Geneve 8-10 maj 2012.pdf pdf - 25 november 2015
HoeringssvarWP 15 moede Geneve November 2011.pdf pdf - 25 november 2015
Hoeringsudkast godskoerselsloven - 011111.pdf pdf - 25 november 2015
Horing af lovforslag om afskaffelse af naeringsbrevsordningen.pdf pdf - 25 november 2015
Horing i forbindelse med det internationale arbejde med ADR - RID ADR faellesmode den 15-19 september 2014 i Geneve.pdf pdf - 25 november 2015
horing om postloven 15 maj 2011.pdf pdf - 25 november 2015
Horing over bekendtgorelse om bekendtgorelse om au D-120911-12149 3 1.0.pdf pdf - 25 november 2015
Horing over Kommissionens forslag til Europa-Parlamenter vedr KH pdf - 25 november 2015
Horing vedr digital annoncering 110711 pdf - 25 november 2015
Horing_tvt_26_01_2015_Horing vedr klippekortsordning pdf - 25 november 2015
Horingssvar - Bekendtgorelse om transportorens egenkontrol ved gruppevis levering af slagtesvin pdf - 25 november 2015
Høringssvar COM_2011_571 Roadmap to a Ressourc Efficient Europe 4.0 pdf - 25 november 2015
Horingssvar flagskibsinitiativet et ressourceeffektivt Europa.pdf pdf - 25 november 2015
Horingssvar foranstaltninger for lastbiler og busser i kommunalt fastlagte miljozoner.pdf pdf - 25 november 2015
Horingssvar til forslag om aendring af haandhaevelsesloven og tilbudsloven - april 2011.pdf pdf - 25 november 2015
Horingssvar uddannelse.pdf pdf - 25 november 2015
horingssvar_vedr_forslag_til_lov_om_aendring_af_faerdselsloven.pdf pdf - 25 november 2015
Høring - EU-politik Transport- og Energiministeriet.pdf pdf - 25 november 2015
Høring - Vejpakken fra Kommissionen.pdf pdf - 25 november 2015
Høring af udkast til bekendtgørelse om indsamleruddannelsen og udkast til ændring af bekendtgørelse.pdf pdf - 25 november 2015
Høring af udkast til ændring af bekendtgørelse om veterinærkontrol ved ind og udførsel af levende dyr pdf - 25 november 2015
Høring arbejdsdirektiv for selvstændige 5 3 12 v2 pdf - 25 november 2015
Høring brev til Gjerskov 280912 fra ITD DTL LF 3F DE og DI pdf - 25 november 2015
Høring EU-direktiv om mærkning af dæk med brændselseffektivitet.pdf pdf - 25 november 2015
Høring forslag til strategi for tung trafik.doc doc - 25 november 2015
Høring fra Fødevarestyrelsen over udkast til bekendtgoerelse om foedevarekontrol og offentliggoerelse af kontrolresultater pdf - 25 november 2015
Høring i forbindelse med det internationale arbejde med ADR (WP.15 møde den 3 - 7. november 2014 i Geneve).pdf pdf - 25 november 2015
Høring om bek om næringsbreve til visse fødevarevirksomheder_090610 pdf - 25 november 2015
Høring om bilag til ny forordning om animalske biprodukter_091127 1.0.pdf pdf - 25 november 2015
Høring om forhåndsgodkendelser_ITD_100604 1 0.pdf pdf - 25 november 2015
Høring om forhåndsgodkendelser_ITD_100604 1.0.pdf pdf - 25 november 2015
Høring om forslag om ændring af foderhygiejnefor.pdf pdf - 25 november 2015
Høring om hygiejnebek_100810 8 0.pdf pdf - 25 november 2015
Høring om kontrol og kontrolresultater D-081209-4986 6.0 1.0.pdf pdf - 25 november 2015
Høring om udkast til lov om ændring af lov om anvendelsen af visse af Det Europæiske Fællesskabs retsakter om økonomiske forbindelser til tredjelande m.v. - 25.11.2009.pdf pdf - 25 november 2015
Høring om udkast til lov om ændring af lov om anvendelsen af visse af Det Europæiske Fællesskabs retsakter om økonomiske forbindelser til tredjelande m.v. - 26-11-2009.pdf pdf - 25 november 2015
Høring om vejledning i egenkontrol_090511 1 0.pdf pdf - 25 november 2015
Høring om vejledning i egenkontrol_090511 1.0.pdf pdf - 25 november 2015
Høring om ændring af bek om betaling for kontrol_2011 1.0.pdf pdf - 25 november 2015
Høring over bek om autorisation og egenkontrol.pdf pdf - 25 november 2015
Høring over bekendtgørelse om bekendtgørelse om au D-120911-12149 3 1.0.pdf pdf - 25 november 2015
Høring over bekendtgørelse om politiets anvendelse af anpg pdf - 25 november 2015
Høring over Konkursrådets betænkning om konkurskarantæne betænkning nr. 15252011.pdf pdf - 25 november 2015
Høring over ny bekendtgørelse om registrering november 2013 pdf - 25 november 2015
Høring over udkast til revideret bekendtgørelse om det vejnet, hvor kørsel med modulvogntog er tillads pdf - 25 november 2015
Høring vedr det Internationale arbejde med ADR RID fællesmøde 23-27 marts 2015 pdf - 25 november 2015
høring vedr forslag til ny postlov - 6 september 2010.pdf pdf - 25 november 2015
Høringsbrev af 22-07-2008 om ændring af bekendtgørelse om beskyttelse af dyr under transport.pdf pdf - 25 november 2015
Høringsskrivelse vedr bekendtgørelse - udsættersøer 18 06 09 (2).doc doc - 25 november 2015
Høringsskrivelse vedr bekendtgørelse - udsættersøer 18 06 09 (2).pdf pdf - 25 november 2015
Høringssvar - Lov om håndhævelse af udbudsreglerne m v 1 0.pdf pdf - 25 november 2015
høringssvar - minimumssatser for dieselafgift.pdf pdf - 25 november 2015
Høringssvar 12 12 08.pdf pdf - 25 november 2015
Høringssvar 20 08 08.pdf pdf - 25 november 2015
Høringssvar Affaldsbekendtgørelse 2011_101122_final.pdf pdf - 25 november 2015
Høringssvar anbefalinger til indkøb af mere energieffektive og miljøvenlige tunge køretøjer 1 0.pdf pdf - 25 november 2015
Høringssvar bek om vejtransport af farligt gods pdf - 25 november 2015
Høringssvar bekendtgørelse færdselsregulering af særtransport sep2013 pdf - 25 november 2015
Høringssvar bekendtgørelse om registrering, betaling og refusion af vejbenyttelsesafgift.doc doc - 25 november 2015
Høringssvar bekendtgørelse om registrering, betaling og refusion af vejbenyttelsesafgift.pdf pdf - 25 november 2015
Høringssvar besk. min. febr. 2009.pdf pdf - 25 november 2015
Høringssvar betaling kontrol fødevarer og levende dyr 260712 pdf - 25 november 2015
Høringssvar bremsepræstation 20080430.PDF pdf - 25 november 2015
Høringssvar COM 2010 389 final D-250810-7115 2.0.docx docx - 25 november 2015
Høringssvar COM 2010 389.pdf pdf - 25 november 2015
Høringssvar COM_2011_571 Roadmap to a Ressourc Efficient Europe 4 0.pdf pdf - 25 november 2015
Høringssvar elektroniske fragtbreve 051112 pdf - 25 november 2015
Høringssvar flagskibsinitiativet et ressourceeffektivt Europa.doc doc - 25 november 2015
Høringssvar foranstaltninger for lastbiler og busser i kommunalt fastlagte miljøzoner.doc doc - 25 november 2015
Høringssvar foranstaltninger for lastbiler og busser i kommunalt fastlagte miljøzoner.pdf pdf - 25 november 2015
Høringssvar forårspakken 2009 D-210409-2867 1.0.pdf pdf - 25 november 2015
Høringssvar FS318000833_Højresvingsulykker 7.0.docx docx - 25 november 2015
Høringssvar FS318000833_Højresvingsulykker.pdf pdf - 25 november 2015
Høringssvar fødevarestyrelsen 210612 pdf - 25 november 2015
Høringssvar fødevarestyrelsen 240412 pdf - 25 november 2015
Høringssvar gps 20071205 7 12 07 (2).PDF pdf - 25 november 2015
Høringssvar gps dyretansport 20071205.pdf pdf - 25 november 2015
Høringssvar Justitsministeriet - ændring af færdselsloven.pdf pdf - 25 november 2015
Høringssvar modulvogntog 20080114.PDF pdf - 25 november 2015
Høringssvar modulvogntog 20080507.pdf pdf - 25 november 2015
høringssvar om toldregler august 2010.pdf pdf - 25 november 2015
Høringssvar om ændring af næringsbrevsloven_081112 D-121108-1104 2 0_pdf.pdf pdf - 25 november 2015
Høringssvar om ændring af næringsbrevsloven_081112.pdf pdf - 25 november 2015
Høringssvar om ændring af personskatteloven og andre love - forårspakke 2009.pdf pdf - 25 november 2015
Høringssvar til Færdselsstyrelsen vedr Krav om e-godkendte tilkoblingsanordninger.PDF pdf - 25 november 2015
Høringssvar til Færdselsstyrelsen vedr rådsforordning om typegodkendelse og sikkerhed 20080806 (2).pdf pdf - 25 november 2015
Høringssvar til Færdselsstyrelsen vedr. tilskud til aerodynamisk udstyr D-220310-5799 3.0 1.0.PDF pdf - 25 november 2015
Høringssvar til Justitsministeriet - Evaluering af klippekortordningen - dyr.pdf pdf - 25 november 2015
Høringssvar til justitsministeriet om udlejning af motorkøretøjer uden fører.pdf pdf - 25 november 2015
Høringssvar til ændring af færdselsloven november 2013 pdf - 25 november 2015
Høringssvar trafikstyrelsen 200612 pdf - 25 november 2015
Høringssvar vedr færdselsloven - Justitsministeriet.pdf pdf - 25 november 2015
Høringssvar vedr udkast til ændring af Partikelfilterbekendtgørelsen.pdf pdf - 25 november 2015
Høringssvar vedr ændring af Færdselsloven 3.12.10[1].pdf pdf - 25 november 2015
Høringssvar vedr forslag til ændring af lov om godskørsel pdf - 25 november 2015
Høringssvar vedr ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel pdf - 25 november 2015
Høringssvar ændring af bekendtgørelse om godskørsel december 2013 pdf - 25 november 2015
Høringssvar ændring af kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport pdf - 25 november 2015
høringssvar-godskørselsloven-januar 2011.pdf pdf - 25 november 2015
høringssvar-vedr-cykellygter-januar-2011.pdf pdf - 25 november 2015
Høringssvar_161211.pdf pdf - 25 november 2015
Høringssvar_EU-direktiv om mærkning af dæk.doc doc - 25 november 2015
Høringsudkast godskørselsloven - 011111.pdf pdf - 25 november 2015
ITD - hørings om udkast til affaldsbekendtgørelse_091106.pdf pdf - 25 november 2015
ITD - Høringssvar om nyt transportsystem.pdf pdf - 25 november 2015
ITD Høringssvar kvalifikationskrav Styrelsen.pdf pdf - 25 november 2015
ITD høringssvar modulvogntogsvejnet 20080910.PDF pdf - 25 november 2015
ITD svar på høring over ny bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 42836 pdf - 25 november 2015
ITDs svar på høring om internationale arbejde med adr wp15 den 9-13 november 2015 i Geneve pdf - 25 november 2015
ITDs svar på høring om udkast til bekendtgørelse om betaling for kontrol af fødevarer og foder pdf - 25 november 2015
ITDs svar på høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om fødevarer pdf - 25 november 2015
ITDs svar på høring vedr ændring af bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om affald pdf - 25 november 2015
ITS-høring.pdf pdf - 25 november 2015
J Nr MST-1222-00016_høring_ITD.pdf pdf - 25 november 2015
Justitsministeriet - Hoering om udkast til aendringer af koerekortbekendtgoerelsen - 23. juni 2011.pdf pdf - 25 november 2015
Justitsministeriet - høringssvar cirkulæreskrivelse om kontrol med køretøjers akseltryk og totalvægt pdf - 25 november 2015
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Horingssvar - udkast til bekendtgorelse om Klagenaevnet for udbud - 7. juli 2011.pdf pdf - 25 november 2015
Liste over høringsparter.pdf pdf - 25 november 2015
MST - høringssvar partikeltfilterbekendtgørelse.pdf pdf - 25 november 2015
Nye regler for godkendelse af forruder - 2. hoering.pdf pdf - 25 november 2015
PUBLISERET - 20091021 FS Høring BEK særtransport bilag 4 D-201009-4427 3.0 1.0.PDF pdf - 25 november 2015
PUBLISERET - 20091023 Høringssvar FS Syn - månedsdato D-231009-4481 3 0 1 0.pdf pdf - 25 november 2015
PUBLISERET - Høringssvar til FS vedr tilskudsordning til aerod D-151009-4382 1 0 1 0.pdf pdf - 25 november 2015
PUBLISERET - Høringssvar til FS vedr. tilskudsordning til aerod D-151009-4382 1.0 1.0.PDF pdf - 25 november 2015
REDIGER - Høring af rapport om forbrænding af affald_110117 D-130111-8937 5.pdf pdf - 25 november 2015
REDIGER - høring D-240111-9043 0.1.pdf pdf - 25 november 2015
Scannet høringssvar 07 12 09.pdf pdf - 25 november 2015
skat_itd_hoeringssvar_styresignal_arbejdsudleje.pdf pdf - 25 november 2015
Skatteministeriet-horing-registreringsbekendtg.pdf pdf - 25 november 2015
Svar vedr høring vedr betaling for kontrol_11062 D-210611-11151 0 1 1 0.pdf pdf - 25 november 2015
Svar vedr høring vedr betalingsbekendtgørelse_10 D-291110-8360 3 1.0.pdf pdf - 25 november 2015
Trafikstyrelsen - Hoering - Router og EBS.pdf pdf - 25 november 2015
Trafikstyrelsen - hoering om 4-akslede saettevogne mm.pdf pdf - 25 november 2015
Trafikstyrelsen - Horing vedrorende Kommissionens forslag til forordning om det transeuropaeiske transportnet KOM 2011 650.pdf pdf - 25 november 2015
Trafikstyrelsen - høring om vinterdæk D-070211-9244 4 0 1 0.pdf pdf - 25 november 2015
Trafikstyrelsen - høring om øget akse D-010211-9138.pdf pdf - 25 november 2015
trafikstyrelsen_hoering_bekendtgoerelse_om saertransporter_15_maj_2014.pdf pdf - 25 november 2015
Trafikstyrelsen_Hoeringssvar_vedr_aendring_af_godskoerselsloven.pdf pdf - 25 november 2015
Trafikstyrelsen_høring vedrørende regler og lovgivning der er en barriere for en grøn omstilling Journalnr TS2060100-00025.pdf pdf - 25 november 2015
Transportministeriet - Hoeringssvar vedr EU og dets naboregioner - En ny strategi for transportsamarbejde.pdf pdf - 25 november 2015

Hjemmesiden anvender cookies. Vi bruger dem primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Hvis du klikker videre, accepterer du vores brug af cookies. Vil du vide mere om vores cookies, og hvordan du sletter dem, klik her

close
0