fredag 01. september 2017 09:05

Kortsigtet E20-løsning hæmmer dansk vækst

Hele Danmark har brug for en løsning, for de massive trængselsproblemer på E20 er ikke kun en fynsk udfordring.

Motorvejen over Fyn er bindeleddet i det danske motorvejsnet, og E20 er afgørende for sammenhængskraften og transporten mellem øst og vest. Derfor kan de massive trængselsproblemer på E20 heller ikke på nogen måde isoleres til en fynsk udfordring. Hele Danmark har brug for, at der findes en fremtidssikret og bæredygtig løsning på trængselsproblemerne på E20 som en væsentlig dansk hovedfærdselsåre. 

 

Trængsel kan selvfølgelig være til stor gene for den enkelte borger i forhold til at få hverdagens gøremål med arbejde, indkøb, familie og fritid til at hænge sammen. Især pendlingen mellem hjem og arbejde er en væsentlig og aktuel udfordring for mange. I ITD repræsenterer vi mere end 800 professionelle, vækstorienterede medlemmer i den danske transportbranche, og set fra vores stol har trængslen dog først og fremmest enorme konsekvenser for værdiskabelsen i erhvervslivet. Hver dag resulterer kø og ventetid på E20 i, at der sker et tidstab af et omfang, som går ud over arbejdskraftens og godstransporternes effektivitet og produktivitet. Når vejinfrastrukturen som på Fyn ikke er udviklet i passende omfang, medfører det alt andet lige reduceret mobilitet med deraf væsentlige afledte negative effekter for det samlede erhvervsliv. 

 

Regeringen foreslår nu at afhjælpe trængslen på E20 ved at inddrage nødsporet. Desværre løser det på ingen måde det altoverskyggende problem med, at trafikvæksten kun fortsætter i årene fremover. Selv når nødsporsløsningen er klar om tre år, er det langt fra nok til at klare den stigende trafik. ITD har i de sidste 15 år systematisk lavet kvartalsvise grænsetællinger af vejgodstransporten ind i Danmark. I første kvartal 2017 kørte mere end 5.700 lastbiler hver dag ind over grænserne. Udviklingen i tallene over de seneste år viser tydeligt, at markedet er i vækst. Der er en positiv vækstkurve i samfundet generelt og dermed meget gods, der skal køres. På Fyn afspejles dette blandt andet ved, at årsdøgntrafikken på E20 syd for Odense siden år 2000 er steget med over 70 procent. Sidste år kørte der i gennemsnit knap 63.000 køretøjer i døgnet på den fynske motorvej ved Odense. Den økonomiske vækst i Danmark indebærer en øget efterspørgsel efter transport, og det øger igen kravene til varige, bæredygtige løsninger, der øger kapaciteten på det overordnede vejnet. Derfor er trængselsudfordringer på vejnettet også i top blandt de absolut vigtigste udfordringer, som må og skal håndteres i Danmark. 

 

ITD vil kraftigt appellere til de danske politikere om at udvise rettidig omhu. Nødsporsløsningen er og bliver en lappeløsning, som politikerne spiller ind under henvisning til, at man venter på det såkaldte ”økonomiske råderum”, der kan finansiere en fuld udbygning til tre spor hen over Fyn. I sidste ende handler det om benhård politisk prioritering i Finansministeriet – og det ved politikerne godt. De vælger dog her at overse, at et økonomisk råderum kun skabes, hvis væksten og dermed indtjeningen til den danske statskasse stiger. En velfungerende vejinfrastruktur er en fuldstændig afgørende forudsætning for væksten i samfundet, og derfor kan finanslovsforslaget om en kortsigtet, utilstrækkelig nødsporsløsning på E20 vise sig på sigt at have været en endda meget dårlig investering og en for kortsigtet beslutning. Der er brug for, at politikerne viser mod og handlekraft og en gang for alle samles om at prioritere de nødvendige midler til en fremtidssikret løsning for E20 og dermed for væksten i samfundet generelt. Danmark og de danske transportvirksomheder har ikke råd til at vente.

 

Foto: Colourbox

SENESTE ITD NYT
tirsdag 19. marts 2019

Sidste udkald for at anlægge sag mod lastbilskartellet

Fem lastbilproducenter har erkendt, at de har overtrådt konkurrencereglerne i perioden 1997–2011 med aftalte priser. Det er nu ved at være sidste chance for at lægge sag an mod producenterne, og tre eksterne juridiske firmaer har henvendt sig i forbindelse med denne opgave. ITD bistår gerne med at gennemgå aftalerne med firmaerne, inden de underskrives.

Sidste udkald for at anlægge sag mod lastbilskartellet >
tirsdag 19. marts 2019

Ny Ultra Low Emission Zone i London

Fra den 8. april 2019 skal alle køretøjer, der kører i det centrale London, opfylde nye strammere emissionskrav eller betale en daglig afgift.

Ny Ultra Low Emission Zone i London >
tirsdag 19. marts 2019

Konference om ulige konkurrence i transportbranchen

Danske Fragtmænd A/S holder tirsdag den 26. marts 2019 konference under overskriften ”Dialog vedrørende den ulige konkurrence i transportbranchen”. 12 politikere deltager i konferencen, der finder sted på Christiansborg fra klokken 08.30 til 12.00. ITD’s medlemmer og ansatte kan også deltage.

Konference om ulige konkurrence i transportbranchen >

Hjemmesiden anvender cookies. Vi bruger dem primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Hvis du klikker videre, accepterer du vores brug af cookies. Vil du vide mere om vores cookies, og hvordan du sletter dem, klik her

close