fredag 01. september 2017 09:05

Kortsigtet E20-løsning hæmmer dansk vækst

Hele Danmark har brug for en løsning, for de massive trængselsproblemer på E20 er ikke kun en fynsk udfordring.

Motorvejen over Fyn er bindeleddet i det danske motorvejsnet, og E20 er afgørende for sammenhængskraften og transporten mellem øst og vest. Derfor kan de massive trængselsproblemer på E20 heller ikke på nogen måde isoleres til en fynsk udfordring. Hele Danmark har brug for, at der findes en fremtidssikret og bæredygtig løsning på trængselsproblemerne på E20 som en væsentlig dansk hovedfærdselsåre. 

 

Trængsel kan selvfølgelig være til stor gene for den enkelte borger i forhold til at få hverdagens gøremål med arbejde, indkøb, familie og fritid til at hænge sammen. Især pendlingen mellem hjem og arbejde er en væsentlig og aktuel udfordring for mange. I ITD repræsenterer vi mere end 800 professionelle, vækstorienterede medlemmer i den danske transportbranche, og set fra vores stol har trængslen dog først og fremmest enorme konsekvenser for værdiskabelsen i erhvervslivet. Hver dag resulterer kø og ventetid på E20 i, at der sker et tidstab af et omfang, som går ud over arbejdskraftens og godstransporternes effektivitet og produktivitet. Når vejinfrastrukturen som på Fyn ikke er udviklet i passende omfang, medfører det alt andet lige reduceret mobilitet med deraf væsentlige afledte negative effekter for det samlede erhvervsliv. 

 

Regeringen foreslår nu at afhjælpe trængslen på E20 ved at inddrage nødsporet. Desværre løser det på ingen måde det altoverskyggende problem med, at trafikvæksten kun fortsætter i årene fremover. Selv når nødsporsløsningen er klar om tre år, er det langt fra nok til at klare den stigende trafik. ITD har i de sidste 15 år systematisk lavet kvartalsvise grænsetællinger af vejgodstransporten ind i Danmark. I første kvartal 2017 kørte mere end 5.700 lastbiler hver dag ind over grænserne. Udviklingen i tallene over de seneste år viser tydeligt, at markedet er i vækst. Der er en positiv vækstkurve i samfundet generelt og dermed meget gods, der skal køres. På Fyn afspejles dette blandt andet ved, at årsdøgntrafikken på E20 syd for Odense siden år 2000 er steget med over 70 procent. Sidste år kørte der i gennemsnit knap 63.000 køretøjer i døgnet på den fynske motorvej ved Odense. Den økonomiske vækst i Danmark indebærer en øget efterspørgsel efter transport, og det øger igen kravene til varige, bæredygtige løsninger, der øger kapaciteten på det overordnede vejnet. Derfor er trængselsudfordringer på vejnettet også i top blandt de absolut vigtigste udfordringer, som må og skal håndteres i Danmark. 

 

ITD vil kraftigt appellere til de danske politikere om at udvise rettidig omhu. Nødsporsløsningen er og bliver en lappeløsning, som politikerne spiller ind under henvisning til, at man venter på det såkaldte ”økonomiske råderum”, der kan finansiere en fuld udbygning til tre spor hen over Fyn. I sidste ende handler det om benhård politisk prioritering i Finansministeriet – og det ved politikerne godt. De vælger dog her at overse, at et økonomisk råderum kun skabes, hvis væksten og dermed indtjeningen til den danske statskasse stiger. En velfungerende vejinfrastruktur er en fuldstændig afgørende forudsætning for væksten i samfundet, og derfor kan finanslovsforslaget om en kortsigtet, utilstrækkelig nødsporsløsning på E20 vise sig på sigt at have været en endda meget dårlig investering og en for kortsigtet beslutning. Der er brug for, at politikerne viser mod og handlekraft og en gang for alle samles om at prioritere de nødvendige midler til en fremtidssikret løsning for E20 og dermed for væksten i samfundet generelt. Danmark og de danske transportvirksomheder har ikke råd til at vente.

 

Foto: Colourbox

SENESTE ITD NYT
torsdag 23. maj 2019

Fremtiden for Europas vejgodstransport står på spil

Det er både Europas og vejgodstransportens fremtid, der er på spil, når danskerne skal til valg på søndag. Vi har brug for politikere i EU, der både kæmper for fair og lige konkurrence og som samtidig reelt er optaget af at sikre, at reglerne og lovgivningen fra EU kan kontrolleres og håndhæves effektivt. På søndag den 26. maj 2019 skal vi vælge de politikere, der skal repræsentere Danmark i Europa-Parlamentet de kommende fem år, og ITD opfordrer alle sine medlemmer til at stemme på en stærk dansk transportstemme.

Fremtiden for Europas vejgodstransport står på spil >
torsdag 23. maj 2019

Danmark kan gå glip af massive investeringer i veje

Socialdemokratiets leder, Mette Frederiksen, vil efter valget genåbne VKLA-regeringens infrastrukturudspil for at få bedre balance mellem veje og tog. Det kan betyde langt færre investeringer i veje, og det er en meget forket vej at gå, mener ITD, som længe har gjort opmærksom på behovet for massive investeringer i vejnettet.

Danmark kan gå glip af massive investeringer i veje >
tirsdag 21. maj 2019

ITD hilser udspil om intelligent grænsekontrol velkommen

ITD er stor tilhænger af den frie bevægelighed for personer, varer og serviceydelser i EU’s Indre Marked, og derfor hilser ITD som udgangspunkt statsminister Lars Løkke Rasmussens udspil om en mere intelligent og forbedret grænsekontrol velkommen.

ITD hilser udspil om intelligent grænsekontrol velkommen >

Hjemmesiden anvender cookies. Vi bruger dem primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Hvis du klikker videre, accepterer du vores brug af cookies. Vil du vide mere om vores cookies, og hvordan du sletter dem, klik her

close