Italien

Fra 10. marts 2020 er generelt indrejseforbud i Italien. Dette lempes løbende. 

 

Godstranport er undtaget reglerne om indrejseforbud. Der skal dog medbringes en erklæringen. Erklæringen samt en oversættelse heraf kan findes her. Det forventes at kravet om erklæring bortfalder 3. juni 2020. 

Personer, der ankommer til Italien, skal 14 dage i karantæne. Dette gælder ikke for chauffører beskæftiget med vejgodstransport.

Kravet om at chauffører maksimalt må opholde sig i Italien i 72 timer er ophævet. Ligeledes er kravet om anmeldelse til sundhedsmyndighederne ophævet.

 

Det forventes at der åbnes helt op for indrejse uden krav om karantæne for personer fra Danmark samt andre EU/EØS-lande fra 3. juni 2020. 

Se nærmere her

 

Læsse- og lossesteder skal have procedurer så kontakt undgås mest muligt. Chaufføren skal i det omfang det er muligt blive i køretøjet, og må ikke gå ind på virksomhedens kontor. Såfremt chaufføren er ude af bilen, skal der holdes en afstand på mindst en meter. Der skal ligeledes være toiletfaciliteter, der rengøres dagligt, til tredjeparter/chauffører.

 

Det anbefales at medbringe værnemidler som maske, handsker og desinfektion.

 

Man skal holde 1 meters afstand til andre personer. Det gælder også for tomandsbetjente køretøjer. 

 

Kørselsforbud er ophævet 24. maj, 31. maj og 2. juni. 

 

Opdateret 25/5 2020 kl. 11.37