Videnscenter

Digitalt videnscenter for den danske transport- og logistikbranche

ITD Logtech Hub er et internationalt videnscenter og mødested, som forener vognmandens og logistikcentrenes hverdag og it-branchens blik for innovation og kreative løsninger. Den kombination kan hjælpe de danske vejgodstransport- og logistikvirksomheder til at løfte kvaliteten yderligere, skrue op for den gode service og være først med de digitale produkter, der kan få dem til at skille sig ud i et yderst konkurrencepræget marked.

 

I vores partnerprogrammer hjælper vi vejgodstransport- og logistikvirksomheder med at analysere deres forretningsgange og identificerer, hvor og hvordan der kan hentes store gevinster ved øget digitalisering ved hjælp af nye digitale produkter, forretningsmodeller og arbejdsformer. Den viden, vi opnår i samarbejde med vores Logtech-partnere, kan vi bruge til digitale løsninger, der kan understøtte hele branchen til et øget digitalt samarbejde i fremtiden.

 

ITD Logtech Hub er placeret i hjertet af IT-byen Katrinebjerg i det nordlige Aarhus. Her smelter transport- og logistikbranchen sammen med et innovativt it-forskningsmiljø i verdensklasse. Bydelen er et af Danmarks mest dynamiske it-innovationsmiljøer med et netværk på over 100 virksomheder, erhvervsfremmeaktører og GTS-institutter i samspil med IT-forskningen og -uddannelserne på Aarhus Universitet. Den rummer Aarhus Universitets IT-uddannelser og -forskning, inkubator- og udviklingshuset INCUBA med mere end 120 virksomheder, og DigitalLead, der er Danmarks digitaliseringsklynge.

 

Her bor også Alexandra Instituttet, som er ITD Logtech Hubs strategiske partner, der arbejder med at omsætte ny IT-forskning og teknologi til nye innovative produkter og services. Med ITD Logtech Hubs kendskab til branchen og indsigt i digital forretningsudvikling kan vi komme med meget præcise anbefalinger om nye digitale arbejdsmetoder og forretningsmodeller, som vi i samarbejde med Alexandra Instituttet kan understøtte med de nyeste teknologier og trends.