Medlemskab af ITD

Ønsker du medlemskab af Danmarks skarpeste vejgodstransportorganisation, er du kun et enkelt klik væk.

Fire gode grunde til, at du skal blive medlem af ITD

  • ITD er til for alle i branchen – store som små, nationale som internationale transportvirksomheder
  • ITD giver dig den bedste service i dagligdagen – kontingentet er hurtigt tjent hjem. Værdifuld køre- og hviletidsservice og ADR-rådgivning er fx en del af medlemspakken
  • ITD varetager de politiske interesser for hele den danske branche – vi siger tingene ærligt, åbent og direkte
  • ITD er en demokratisk organisation, der arbejder ud fra medlemmernes ønsker. Læs vedtægterne her


Det får du som ITD-medlem
Adgang til branchens bedste servicepakke. ITD er den eneste organisation i branchen, der stiller et komplet program for egenkontrol af køre- og hviletid, samt ADR-rådgivning gratis til rådighed for medlemmerne. Derudover støtter vi dig med en lang række andre relevante services - enten som en del af medlemskabet eller i form af tillægsydelser.

 

Som medlem af ITD er du sikret adgang til vores vidensportal, hvor du altid kan finde opdateret viden og effektive værktøjer, som skaber overblik og letter hverdagen i din forretning.

Du kan også trække på vores kompetente rådgivere, som står til rådighed, når du har spørgsmål, der rækker ud over den daglige drift, hvor DU jo er eksperten! Vi dækker alle tekniske, juridiske og økonomiske spørgsmål, som kan have betydning for transportvirksomheder, der opererer med Danmark som base. ITD sikrer, at du aldrig kører fast, når vejen frem bliver for kompliceret.

Som fuldgyldigt medlem har du adgang til foreningens beslutningsproces og holdningsdannelse, både formelt via generalforsamlingen og uformelt via vores mange lokale og faglige netværk. Vi lægger vægt på at have en åben og fri dialog i medlemskredsen, og som grundlag herfor informerer vi dig løbende og åbent om vores aktiviteter gennem vores nyhedsbreve og publikationer.

 

Meld din virksomhed ind her.

0