Medlemskab af ITD

Revisorerklæring

I forbindelse med ansøgning om optagelse kræver ITD en revisorerklæring, der skal dokumentere den transportrelateret omsætning på mindst 500.000 kr. Ansøgeren betaler selv udgifter i den forbindelse, også hvis ITD ikke kan godkende ansøgningen om optagelse. Når ITD har modtaget og godkendt revisorerklæringen, opkræves der kontingent. Ved første kontingentopkrævning er der ligeledes et optagelsesgebyr på 8.000 kr.

Ansøgning om ITD-medlemskab

Alle felter markeret med * skal udfyldes

Kontaktperson

Omsætningsinterval

Virksomhedens transportrelateret omsætning

Eventuelle kommentarer