Kontrol og sanktionering af køre- og hviletid

Det kan gøres mere effektivt!

Vejtransportens organisationer har udarbejdet et fælles bud på, hvordan kontrol og sanktioner i forbindelse med køre- og hviletid kan forbedres. Målet er en mere smidig og effektiv kontrolindsats – til gavn for alle.

 

Det er DI Transport, ATL, DTL, Danske Speditører, Danske Busvognmænd samt ITD, Brancheorganisation for den danske vejgodstransport, der står bag oplægget.

 

Branchens forslag er opsamlet i en rapport, som er afsendt til Justitsministeriet.

 

Det mener organisationerne:

  1. Vi ønsker sammenhæng - proportionalitet - imellem de konkrete overtrædelser og de sanktioner, der bliver givet. Bevidst snyd med køre- og hviletid er helt uacceptabelt og bør straffes hårdt. Banale fejl skal derimod ikke kunne udløse kæmpebøder og frakendelser af kørekort for chaufførerne.
  2. Vi vil forenkle og målrette virksomhedskontrollerne i retning af det, de egentlig er beregnet til, nemlig at kontrollere virksomhedernes evne til at håndtere køre- og hviletiden korrekt. Virksomhedskontrollerne skal derfor ikke resultere i bøder til chauffører, med mindre kontrollen konstaterer meget graverende overtrædelser. I stedet ønsker vi, at kontrollen skal give en helhedsvurdering af virksomhedernes arbejde med at forebygge fejl. Rod og alvorlige uregelmæssigheder skal resultere i omgående påbud, krav om korrektioner samt sanktioner til virksomheden. For at få fokus på det administrative element hos vognmændene foreslår vi at gøre virksomhedskontrollerne til en opgave for Trafikstyrelsen frem for politiet som i dag.
  3. Vi mener, der er tilfælde, hvor vognmanden ikke automatisk skal være objektivt ansvarlig for alle chaufførens overtrædelser. Danmark praktiserer det objektive ansvar strengere end de fleste andre lande i EU, og det ser vi ingen grund til. I tilfælde, hvor chaufføren beviseligt har handlet imod arbejdsgiverens instruks, skal arbejdsgiveren ikke holdes objektivt ansvarlig. Vi bevarer gerne vognmandens medansvar i sager, hvor overtrædelserne helt eller delvist kan være et udtryk for mangelfuld instruks fra vognmandens side.

 

Vi ønsker at styrke koordineringen og erfaringsopsamlingen imellem erhvervets udøvere. Det skal konkret ske ved at etablere et officielt tværgående koordineringsorgan på tværs af den danske branche og dens organisationer samt repræsentanter for myndighederne. Dette organ kan også indgå i den internationale dialog på tværs af EU-landene. Vi ser vejen mod færre køre- og hviletidsovertrædelser som en gensidig læreproces, hvor myndigheder og erhvervets udøvere har en tæt og forbedringsorienteret dialog. Kriminalisering af vores erhverv er en blindgyde.