fredag 08. februar 2019 13:56

Godt nyt fra regeringen: Byrdeudspil hæver højde og hastighed for lastbilerne

Med 42 nye initiativer vil regeringen lette erhvervslivet for administrative byrder og snærende regler. To væsentlige initiativer vil få stor betydning for transporterhvervet, nemlig forhøjelsen af hastighedsgrænsen og lempelsen af den tilladte højde for lastbilerne. Herudover vil også en række digitale tiltag og effektiviseringer få positiv effekt, vurderer ITD, der tager godt imod regeringens udspil.

”Mindre bureaukrati – mere vækst” hedder det i det udspil, som regeringen netop har offentliggjort, og som skal sikre, at virksomhederne kan bruge kræfterne på at drive og udvikle deres forretning frem for på indberetninger og krav fra det offentlige. Udspillet er et led i regeringens overordnede mål om at mindske administrative byrder og hindre overimplementering af for eksempel EU-regler.

På transportområdet er der to konkrete initiativer på bordet, som ITD længe har efterspurgt, og som nu ser ud til at blive realiseret.

- Det er glædeligt, at regeringen har lyttet til branchen, og nu lægger op til at hæve hastighedsgrænserne fra 70 til 80 kilometer i timen uden for de tæt bebyggede områder og på motortrafikvejene. Alt andet lige forventer vi, at det vil synkronisere trafikken og sikre en mere glidende og effektiv afvikling på vejene. Samtidig vil lastbilerne ikke være til gene og danne propper, og dermed kan vi forhåbentlig reducere antallet af farlige overhalinger til stor gavn for sikkerheden, siger Jørn-Henrik Carstens, chef for ITD’s politiske afdeling.

Og så vil regeringen hæve den tilladte højde for lastbilerne, så det bliver muligt at transportere mere gods.

- Det lyder måske ikke af meget, at man hæver højden på lastbilerne med 10 centimer, men i praksis betyder det mere volumen og at eksempelvis visse typer dyretransport-køretøjer fortsat kan anvende tre etager, og ikke skal reducere kapaciteten med en tredjedel, til to etager. Det er der både en økonomisk og en miljømæssig gevinst i, og vi er derfor glade for, at det initiativ nu bliver realiseret, siger Jørn-Henrik Carstens.


Regeringen forventer, at lempelsen af den tilladte højde vil kunne træde i kraft den 1. juli 2019, og skønner, at det vil medføre erhvervsøkonomiske gevinster på op mod 60 millioner kroner årligt.


Herudover vil regeringen også forbedre den digitale service, som det offentlige yder til virksomhederne. Det indebærer en optimering af de digitale løsninger, som skal være lette at bruge og forstå, så virksomhederne kan spare tid og dermed penge, når de skal foretage digitale indberetninger. Ligeledes lægges der op til en digitalisering af områder, som i dag er manuelle eller analoge, samt en styrkelse af brug af brug af data med henblik på at skabe grobund for nye forretningsmodeller og bedre virksomhedernes vækstpotentiale.

Byrdeudspillet er en del af regeringens mål om at lette byrder for i alt 4 milliarder kroner inden 2020. Udspillet rummer lettelser for skønnet 2,6 milliarder kroner.


Læs hele udspillet fra regeringen her.

SENESTE ITD NYT
tirsdag 21. januar 2020

Få styr på lastsikring

ITD holder det næste lastsikringskursus i Padborg torsdag den 16. april 2020 klokken 10-12.

Få styr på lastsikring >
tirsdag 21. januar 2020

Sidste udkald: Tag med ITD på studietur til Silicon Valley i USA

Der er allerede mange tilmeldte til ITD’s innovationstur til Silicon Valley i USA fra 15. til 20. marts 2020, og du kan nå at komme med! Studieturen handler om fremtiden for vejgodstransporten, og du vil få ny viden om digitalisering, automatisering og nye forretningsmodeller i USA, der er verdens største transportmarked.

Sidste udkald: Tag med ITD på studietur til Silicon Valley i USA >
tirsdag 21. januar 2020

ITD inviterer til orienteringsmøde om politisk aftale for vejtransport

Ønsker du at blive klogere på den nye aftale om vejtransport, som regeringen og et politisk flertal præsenterede for nylig, så har du muligheden, når ITD holder et orienteringsmøde om aftalen for sine medlemmer onsdag den 29. januar 2020 fra klokken 17 til 18.30 på Hotel Trinity i Fredericia.

ITD inviterer til orienteringsmøde om politisk aftale for vejtransport >