Arbejdskraft

Adgang til den nødvendige kvalificerede arbejdskraft er en helt afgørende forudsætning for, at danske transport- og logistikvirksomheder i fremtiden kan klare sig i konkurrencen nationalt og internationalt. Det er derfor et væsentligt indsatsområde for ITD at være med til at sikre, at danske vejgodstransport- og logistikvirksomheder også i fremtiden kan tiltrække den nødvendige arbejdskraft.

 

Der skal sikres et tilstrækkeligt rekrutteringsgrundlag, og det skal gøres attraktivt at uddanne sig inden for transport og logistik.

 

Chaufførerhvervet skal også gøres mere attraktivt, herunder økonomisk attraktivt, uden at det svækker danske virksomheders konkurrenceevne.

 

For at ruste den danske vejgodstransport til de fremtidige rekrutteringsudfordringer vil ITD blandt andet sætte ind med følgende tiltag:

 

For at øge rekrutteringen til erhvervet vil ITD målrettet og konstant arbejde på at øge opmærksomheden omkring erhvervet ved at øge synligheden af og vidensniveauet om blandt andet karrieremulighederne i vejgodstransport- og logistikerhvervet og erhvervets samfundsmæssige værdiskabelse.

 

ITD vil understøtte, at der tiltrækkes nye grupper til erhvervet, herunder for eksempel kvinder, seniorer, kontanthjælpsmodtagere, indvandrere og andre grupper.

 

ITD vil sammen med relevante aktører understøtte, at chaufførjobbet bliver en mere attraktiv karrieremulighed for flere. Det skal ske ved at øge arbejdsmiljøindsatsen for ”livet på vejene” samt ved at introducere nye teknologiske og digitale elementer i jobbet.

 

Politisk vil ITD arbejde for flere sikre rastepladser, bedre faciliteter på rastepladserne, øget trafiksikkerhed med videre.

 

For at gøre chaufførerhvervet mere økonomisk attraktivt vil ITD fortsat arbejde for at skabe øget fleksibilitet i de danske overenskomster. Mere generelt ønsker ITD, at der sættes fokus på ajourføring af den danske model

 

ITD vil politisk arbejde for mere fleksible kompensationsordninger såsom fradragsordninger, der kan øge rådighedsbeløbet for chauffører. Idealet er, at dansk vejgodstransport får samme regler som dansk søfart.

 

ITD vil arbejde for, at transporterhvervets uddannelser kan sammensættes på en mere fleksibel og værdiskabende måde, samt at uddannelserne indrettes, så medarbejderne opnår de kompetencer, som reelt efterspørges i vejgodstransport- og logistikvirksomhederne. Undervisning i teknologiforståelse og nye forretningsmodeller skal være en integreret del af alle uddannelsesniveauer og -tilbud.

 

ITD vil arbejde for, at videre- og efteruddannelsesmuligheder samt omskoling/genuddannelse er tilgængelige, synlige og tidssvarende i forhold til den stigende digitalisering og teknologiske udvikling. ITD vil også arbejde for en opgradering og forbedring af den obligatoriske EU-chaufføruddannelse.

 

Se mere under fanebladet for ITD Arbejdsmarked.