Medlemsfordele

Som medlem af ITD får du en stærk sparringspartner i ryggen, der hjælper dig med mange praktiske ting i hverdagen, holder dig opdateret om den nyeste lovgivning og kæmper politisk for bedre vilkår i branchen.

Se printvenlig version af ITD’s medlemsfordele her

 

 

GODSSPECIALER 

• Affald

• Animalske biprodukter

• Dyretransporter

• Farligt gods

• Foder

• Fødevarer

• Lægemidler

• Transport af tobak

• Særtransport

 

SERVICEPRODUKTER 

• ITD Køre- og hviletidspakke

• ITD Tachoweb

• ITD Netshop

• Mobilet

• Legal service

• Forsikringsaftale med TRYG

• Fokus på den politiske dagsorden

• Gode tilbud på betaling af tunnel, motorvej og færge

• Mulighed for momsrefusion af fx diesel købt i udlandet

 

ITD LANDEINFO

• Afgifter og gebyrer

• Færdselsbestemmelser

• Kørselstilladelser

• Transportdokumenter

• Vægt og dimensioner

• Cabotage og kombitransport

• Kørselsforbud

• Mindsteløn/udstationering

• Vinterdæk og snekæder

TEKNIK

• Køretøjsteknik

• Lastsikring

 

JURA

• Juridisk rådgivning og sagsbehandling

• Samarbejde med advokatfirmaet HjulmandKaptain

• Aftaler

• It-kontrakter

• Køre- og hviletidsregler

 

HSE (Health, Safety and Environment)

• Chaufførhåndbog

• Bæredygtighed

• Trafiksikkerhed

• Klima og miljø

• Grønt regnskab

 

LEDELSESSYSTEMER 

• Opbygning af ledelsessystemer

• Intern audit af ledelsessystemer

 

MEDLEMSKAB AF FAGLIGE OG LOKALE NETVÆRK

Læs mere her.

 

KURSER

Læs mere her.

 

KONTINGENTSATSER

Læs mere her.