Miljø

Miljø, klima, arbejdsmiljø samt sundhed og sikkerhed er emner, som ITD kan hjælpe dig med.

ITD tilbyder værktøjer og sparring inden for en lang række områder. Herunder for eksempel:

 

  • ITD's miljøberegner fortæller, hvad og hvor meget dine transporter udleder af miljøskadelige stoffer.
  • Miljøledelse – lige fra husmandsmodellen til ISO 14001:2015
  • Miljøpolitik
  • Grønt regnskab
  • Registreringer til kørsel i miljøzoner (London og Rotterdam Havn).

 

 

ITD’s klimaplan

ITD deler den politiske målsætning om at reducere udledningen af CO2 i Danmark med 70 procent i 2030 og en fossilfri transportsektor i 2050. ITD har samtidig en klar ambition om, at Danmark og dansk vejgodstransport i år 2030 skal være internationalt kendt inden for anvendelse og udvikling af ny grøn teknologi, herunder innovative grønne løsninger inden for transport og logistik. For at indfri målene for den grønne omstilling har ITD udarbejdet sin egen klimaplan ”Dansk vejgodstransport mod en grønnere fremtid”.

 

Læs ITD’s klimaplan ”Dansk vejgodstransport mod en grønnere fremtid” her.

 

Vægt- og dimensionskatalog til nedbringelse af CO2-udledning

ITD har udarbejdet et katalog med forslag til, hvordan vejgodssektoren nemt og hurtigt kan nedbringe CO2-udledningen med ændrede vægt og dimensionsbestemmelser.

 

Se kataloget her.

 

0