ITD Netværk

Retningslinjer for ITD Netværk

ITD har både lokale netværk, der er afgrænset i geografiske dele af Danmark, samt faglige netværk, der fungerer som faglige specialgrupper.

 

Formålet med alle ITD’s netværk er, at:

  • Styrke den enkelte medlemsvirksomheds konkurrenceevne med øget omsætning eller lønsomhed til følge
  • Udveksle erfaringer med (nye) kolleger og samarbejdspartnere

 

Etiske normer for alle ITD’s netværk er:

  • Åbenhed indadtil – netværk er et rum med fortrolighed, hvor alle bidrager
  • Lukkethed udadtil – man refererer ikke fra netværksmøder
  • Tillid og ingen skjulte motiver
  • Drøftelse af fragtpriser er bandlyst!

 

Netværkene er forbeholdt medlemmer af ITD. Associerede medlemmer og ikke-medlemmer af ITD kan ikke deltage.

 

Alle medlemmer af ITD kan som udgangspunkt deltage i alle netværk. Dog kan et flertal i et netværk blokere for optagelse af et nyt medlem, hvis de mener, de etiske normer ville blive brudt efter en eventuel optagelse. I sådanne tilfælde vil ITD undersøge grundlaget for at oprette et tilsvarende netværk for andre medlemmer.

 

Hvert netværk har en konsulent fra ITD som tovholder, der indkalder til møderne, sætter dagsorden og leder møderne. Medlemmerne opfordres altid til at komme med input til dagsorden.

 

Faglige netværksgrupper:

 

Netværk Særtransport

Netværk +70 mio.

Netværk Affald

Netværk Ejerledere

Netværk International Transport

Netværk International Dyretransport

Netværk Selvkørende

Netværk Køretøjsspecifikation

Seniorgruppen

 

 

Lokale netværksgrupper:

 

Netværk Fyn

Netværk Nordjylland

Netværk Ringkøbing

Netværk Sjælland

Netværk Sønderjylland

Netværk Vejle

Netværk Viborg

0