Klima og miljø

ITD har en klar ambition om, at Danmark og dansk vejgodstransport skal være internationalt kendt inden for anvendelse og udvikling af ny grøn teknologi, herunder innovative grønne løsninger inden for transport og logistik.

 

Danske transport- og logistikvirksomheder tager allerede et stort hensyn til klima og miljø. Erhvervet har fokus på at sikre en øget effektivitet, hvor man undgår tomkørsler og udnytter kapaciteten bedst muligt. Det har medført, at der over årene bliver flyttet langt mere gods samtidig med, at erhvervets CO2-udledning har holdt et stabilt niveau.

 

Men fortidens handlinger kan ikke stå alene over for fremtidens udfordringer. Vi skal videre. ITD har derfor udarbejdet klimaplanen ”Dansk vejgodstransport mod en grønnere fremtid”, der bidrager med anbefalinger til den grønne omstilling af de tunge transporter og peger på både nationale og internationale løsninger.

 

ITD deler de politiske målsætninger om at reducere udledningen af CO2 i Danmark med 70 procent i 2030 og en fossilfri transportsektor i 2050. Målsætningerne er ambitiøse, men de er ikke umulige. Det handler om at få sat skub i samarbejdet om at finde visionære, fremtidssikrede og realistiske løsninger, som både vedrører den tunge vejgodstransport, men også går på tværs af sektorer, så vi kan komme i mål med nedbringelsen af udledningen.

 

ITD vil aktivt og løbende følge udviklingen og tilbyde rådgivning i forbindelse med alternative drivmidler og nye grønne teknologier, så danske transport- og logistikvirksomheder har det bedst mulige grundlag for at foretage langsigtede investeringer. ITD vil politisk arbejde for, at der sikres hurtige og effektive godkendelsesprocedurer, for eksempel vedrørende nye køretøjsteknologier og tankinfrastruktur.

 

Der bliver også arbejdet politisk for, at det er økonomisk holdbart at investere i grønne teknologier og transportløsninger. Blandt andet skal vægt- og dimensionsbestemmelserne fortsat optimeres for at understøtte den løbende effektivisering af godstransporten til gavn for klima, miljø og konkurrenceevne. Særlig vigtigt er det, at lovgivningen harmoniseres mellem EU-medlemsstaterne.

 

Desuden vil ITD bistå, at der udforskes smarte og grønne vejgodstransport- og logistikløsninger som eksportmulighed, da det er et område, hvor dansk vejgodstransport kan etablere en klar styrkeposition i forhold til udenlandske konkurrenter.

 

ITD arbejder for at:

 

- fremme alternative drivmidler ved afgiftslettelser samt støtteordninger til investeringer i grønne køretøjsteknologier.

- skabe de bedste betingelser for at udnytte produktionsapparatet bedst mulig igennem en optimering af eksisterende rammer for High Capacity Transportlastbiler (HCT-lastbiler).  

- øge den grønne efterspørgsel. Lad intelligente offentlige transportudbud lægge større vægt på anvendelsen af grøn teknologi og indfør klimamærkningsordning for levering af varer købt via nettet.

- mindske udledningen fra transportbranchen via nye investeringer i veje samt intelligente transportsystemer for at styrke fremkommeligheden og mindske unødig kødannelse.

- der afsættes midler til forskning i alternative drivmidler, og at den tunge vejtransport får forrang til eksisterende.

- klimaindsatsen i EU styrkes yderligere. Transportbranchen har brug for international regulering for at sikre fair og lige konkurrence.

- samspillet med andre transportformer styrkes ved at øge kapaciteten på kombiterminaler og harmonisere digitale dokumentationskrav på tværs af transportformer.