En afgørende branche med gang i hjulene

Her kan du finde relevante oplysninger om og for vejgodstransport-branchen.

Næsten alt, du køber i butikkerne, har på et tidspunkt været på ladet af en lastbil. Lastbiler tager sig af 93 procent af al godstransport i Danmark (opgjort som transporteret godsmængde i 2015).

 

Godsmængder

I 2016 blev der transporteret 190 mio. tons gods med danske lastbiler i national og international transport. Det svarer til ca. 33 ton for hver borger i Danmark – eller lidt over 91 kg per borger per dag. Lastbilen er det mest anvendte transportmiddel i indenrigstransporten med 93 procent af den samlede godsmængde.

 

I 2015 blev der flyttet godt 119 mio. tons gods i international trafik til og fra Danmark inkl. transittrafik gennem Danmark. Heraf blev 25 procent med lastbil over på vej og bro, 15 procent med lastbil på færge, 48 procent med andre typer skib, 11 procent med bane medens godstransport med fly udgjorde ca. 0,2 procent.

 

Antal vognmænd og beskæftigelse

Der var i 2016 godt 4.900 vognmandsvirksomheder i Danmark. Det samlede antal beskæftigede udgjorde i 2016 knap 30.000 i vognmandsvirksomheder inden for godstransport.

 

Tur-længder

Det meste gods bliver fragtet lokalt. Den gennemsnitlige tur ved kørsel med læs i national godstransport var i 2016 på 103 km.

 

I 2016 var den gennemsnitlige tur i international transport med danske lastbiler på 501 km ved kørsel med læs. 58 procent af turene var på under 500 kilometer, mens kun 9 procent var på over 1.000 km. Sverige, Tyskland og Norge tegnede sig for 78 procent af den samlede internationale godstransport med danske lastbiler.

 

Trafikmængde

757.662 lastbiler passerede Storebæltsbroen i 1999 – det første hele kalenderår efter åbningen. I 2011 var tallet vokset til 1.175.368. Det svarer til en stigning på 55 procent.  Cirka 6.088 lastbiler kørte hver dag ind i Danmark i 2016. Inden for de sidste 10 år, dvs. siden 2007 er trafikken vokset med 9 procent. 

 

I Danmark er der i 2012 ca. 2.916.000 indregistrerede motorkøretøjer – svarende til godt ét køretøj for hver to danskere. Tre ud af fire køretøjer er en personbil. Varebiler udgør 15 procent og motorcykler fem procent. Der er ca. 29.700 lastbiler og 12.900 sættevognstrækkere – svarende til en andel på omkring 1,5 procent.

0