En afgørende branche med gang i hjulene

Her kan du finde relevante oplysninger om og for vejgodstransport-branchen.

Næsten alt, du køber i butikkerne, har på et tidspunkt været på ladet af en lastbil. Lastbiler tager sig af 93 procent af al godstransport i Danmark (opgjort som transporteret godsmængde i 2020).

 

 

Godsmængder

 

Danske lastbiler kørte i 2021 1,5 mia. km med forskelligt gods. Det svarer til 37.500 gange om jorden.

I 2021 blev der transporteret 170 mio. tons gods med danske lastbiler i national og international transport. Det svarer til ca. 29 ton for hver borger i Danmark – eller næsten 80 kg om dagen.

 

 

Bestand af køretøjer

 

I Danmark er indregistreret 43.147 lastbiler og sættevognstrækkere, der fragter gods på tværs af landsdelene


97% af de danske lastbiler kører på diesel.

I Danmark var der pr. 1. januar 2022 3.384.511 indregistrerede motorkøretøjer – svarende til godt ét køretøj for hver to danskere. Ud af de 3 mio. køretøjer er langt de fleste personbiler (ca. 80%). Varebiler udgør 11 procent og motorcykler 5 procent. Der er 27.717 lastbiler og 15.430 sættevognstrækkere – svarende til en andel på omkring 1,3 procent.

 

 

Antal vognmænd og beskæftigede

 

Der var i 2020 4.695 vognmandsvirksomheder i Danmark. Det samlede antal beskæftigede udgjorde i 2020 knap 31.000 i vognmandsvirksomheder inden for godstransport. Antallet af mandlige beskæftigede udgjorde 27.879 og antallet af kvindelige beskæftigede udgjorde 3.197. Det samlede antal af fuldtidsbeskæftigede udgjorde 28.000.

 

Turlængder og trafikmængder

 

Det meste gods bliver fragtet lokalt. Den gennemsnitlige tur ved kørsel med læs i national godstransport var i 2020 på 112 km. Halvdelen af den samlede godsmængde transporteres under 75 km, med hovedparten i intervallet 30-49 km.

 

I 2021 var den gennemsnitlige tur i international transport med danske lastbiler på 718 km ved kørsel med læs. Knap 63 procent af turene var på under 700 km med hovedparten i intervallet 500-699 km. 20 procent af turene var over 1.000 km.

 

Sverige, Tyskland og Norge tegnede sig i 2021 for 70 procent af den samlede internationale godstransport med danske lastbiler.


Næsten 1,7 mio. lastbiler krydsede Storebæltsbroen i 2021. Det svarer til ca. 13 procent af det samlede antal køretøjer, der krydsede Storebæltsbroen.

 

 

 

Kilder: Statistikbanken, Danmarks Statistik (juni 2021) og De Danske Bilimportører (juni 2021)

0