Digitalisering

Vejgodstransporten står over for en gennemgribende digitalisering i de kommende år. Udviklingen har potentiale til at ændre verdenshandlen og åbne for nye forretningsmodeller og nye aktører. Herved bliver en digital omstilling af vejgodstransporten helt afgørende for erhvervets fremtidige vækst.

 

ITD har som ambition, at danske vejgodstransport- og logistikvirksomheder skal være blandt eliten inden for udvikling og anvendelse af digitale teknologier og understøtter derfor aktivt den digitale transformation.

 

ITD vil bidrage til, at danske vejgodstransport- og logistikvirksomheder aktivt udnytter innovative, digitale løsninger og data til at komme helt i front – ikke bare i Danmark, men også internationalt. Det gør vi ved at arbejde aktivt på flere fronter.

 

Først og fremmest arbejder ITD politisk for at sikre de nødvendige rammebetingelser for den digitale omstilling af transportbranchen. Det handler for eksempel om at skabe mulighed for anvendelse af digitale dokumenter både i forhold til kunder og myndigheder. Men det handler også om etablering af en digital infrastruktur, der er er en nødvendig forudsætning for indfasning af eksempelvis selvkørende lastbiler.

 

For at øge vidensniveauet blandt transportbranchens aktører har vi skabt ITD Logtech Hub, som er et internationalt videnscenter og mødested, der forener vognmandens og logistikcentrenes hverdag og IT-branchens blik for innovation og kreative løsninger. Den kombination kan hjælpe de danske vejgodstransport- og logistikvirksomheder til at løfte kvaliteten yderligere, skrue op for den gode service og være først med de digitale produkter, der kan få dem til at skille sig ud i et yderst konkurrencepræget marked.

 

Vi har Alexandra Instituttet som strategisk partner for at forbinde forskningsverdenen med vejtransport- og logistikvirksomheder. Instituttet arbejder netop med at omsætte ny IT-forskning og teknologi til nye innovative produkter og services.

 

Samtidig er der skabt et miljø, som giver mulighed for udviklingssamarbejder mellem etablerede vejgodstransport- og logistikvirksomheder og innovative startups, der kan bidrage til den digitale omstilling i vejgodstransport- og logistikerhvervet.

 

ITD arbejder for at:

 

- Danmark bliver en førende testnation for nye teknologier og digitale systemer inden for vejgodstransport og logistik samt nye forretningsmodeller.   

 - skabe gode rammevilkår for den digitale omstilling, herunder at sikre at eksisterende og ny lovgivning på transportområdet gøres klar til fremtidige teknologier.

- det offentlige systems data stilles mere frit til rådighed via åbne digitale platforme.

cybersikkerhed og ansvarlig datahåndtering løftes i vejgodstransport- og logistikvirksomhederne.