Digitalisering

Hvis danske og europæiske transport- og logistikvirksomheder skal følge med markedsudviklingen og skærpe deres konkurrenceevne globalt, skal vi tage skyklapperne af og blive langt dygtigere til at gribe mulighederne i den digitale udvikling. Det handler om at tage del i det digitale kapløb, hvis ikke, står vi over for at blive økonomisk udkonkurreret af Asien og Nordamerika.

 

Afgørende for europæiske virksomheders succes er, at vi som et informationssamfund bliver dygtigere til at håndtere, udvælge og analysere de stigende mængder af data. Men det er vigtigt, at myndighedernes regulering kan følge med.

 

Anvendelse af big data og cloud computing kan være med til at kortlægge forbrugernes adfærd og brug af serviceydelser, ligesom de kan give bedre ordrestyring, mere målrettet kundekontakt og en mere individualiseret produktion. En god big data-strategi handler om at finde den information i mængden af data, som giver værdi og styrker ens virksomhed.

 

En af de brancher, hvor big data i stigende grad indfases i disse år, er transport- og logistiksektoren. Ifølge en OECD-rapport om Big Data og Transport fra 2015 vil det ændre transportsektoren markant. For mange transport- og logistikvirksomheder er ved at opbygge systemer, der indfanger de relevante data automatisk og gør dem anvendelige i virksomhedernes styringssystemer til transportplanlægning, fakturering, digitale fragtbreve, løn og bogholderi.

 

Det kan styrke virksomhedens planlægning af aktiviteter, kundedialog og samspil med myndighederne. Big data anvendt rigtigt rummer spændende nye samfundsøkonomiske perspektiver for hele Europa.

 

Hvis Danmark og Europa skal med på digitaliseringsbølgen, er det vigtigt, at erhvervslivet og ikke mindst transport- og logistikvirksomhederne retter øjnene mod, hvordan vi tackler den øgede digitalisering til fælles fordel og sikrer et tæt samarbejde med myndighederne nationalt og i EU. Lovrammerne skal være mere tidssvarende, så de matcher udviklingen, og det bør ske i tæt parløb med erhvervslivet. Kun ved fælles fodslag og fælles løsninger kan vi gribe digitaliseringen og styrke vores konkurrenceevne.

 

ITD vil arbejde for, at:

 

- alle transportdokumenter kan blive digitaliseret, og at myndighederne i Europa anerkender digitale

  kontroldokumenter.         

- europæiske regler bliver fortolket ens i alle medlemslande og for at styrke håndhævelsen af regler gennem

  teknologi og digitalisering.