Vækst og konkurrenceevne

Båret af den teknologiske udvikling, vækst og stigende godsmængder ser de danske transport- og logistikvirksomheder ind i et marked præget af økonomisk opsving og nye muligheder. Et marked, hvor størstedelen af de godsmængder, der i dag transporteres ud og ind i Danmark, kommer på ladet af en lastbil.

 

Den danske transport- og logistiksektor spiller dermed en vigtig rolle for det danske samfund. I europæisk regi transporteres samlet set 75 procent af alt gods på ladet af en lastbil. Vejgodstransporten er derfor den altdominerende godstransportform i Europa. I Danmark kører der dagligt cirka 5.500 lastbiler ind over vores grænser, og vurderingen er, at et tilsvarende antal kører den anden vej. Vejgodstransporten er med til at sikre, at industrien og produktionsvirksomhederne kan få deres varer transporteret rundt i hele Europa. Den danske transport- og logistiksektor er med sine godt 40.000 beskæftigede samlet set med til at holde Danmark kørende og er en tydelig markør for væksten i det danske samfund.

 

Men den danske transport- og logistikbranche skal også være klar til at gribe udviklingen og tilpasse sig den for ikke at blive overhalet af konkurrencen fra resten af Europa og resten af verden. Det betyder også, at der skal arbejdes for, at branchens rammevilkår er tilpasset, så branchen har de bedste forudsætninger for at drive konkurrencedygtige virksomhed.

 

Den øgede digitalisering åbner op for spændende nye muligheder, ikke mindst for vejgodstransporten. Dertil kommer nye muligheder for at udnytte teknologi og automatisere hele logistikkæden. En klar strategi for digitalisering, ny teknologi og automatisering inden for vejgodstransporten vil være afgørende for virksomheders konkurrenceevne og væksten i det indre europæiske marked. I dag kommer op imod 20 procent af den økonomiske vækst fra digitaliseringen. Derfor er det utrolig vigtigt, at EU’s digitale indre marked får et højt ambitionsniveau også på transport og logistikområdet.

 

ITD arbejder for, at transport- og logistikbranchen bidrager til vækst og arbejdspladser i Danmark. Det handler om at finde og udvikle den danske transport- og logistikbranches styrkepositioner  - i forhold til de europæiske konkurrenter og sikre virksomhederne de bedste rammevilkår og vækstbetingelser.

 

ITD arbejder for at:

 

- belyse vækstpotentialer inden for transport- og logistiksektoren. Herunder at afdække hele værdikæden fra

  produktionsvirksomhed til forbruger og nødvendigheden af en stærk transportsektor.

- italesætte en positiv vækstdagsorden for sektoren, der udmønter sig i klare politiske forslag, der kan spille

  ind i finanslovsforhandlinger og politiske beslutningsforslag.