Ansvarsfraskrivelse

Denne ansvarsfraskrivelse gælder for alt materiale og information på ITD’s hjemmeside www.itd.dk.

Vi bestræber os på at sikre, at oplysningerne på ITD’s hjemmeside er korrekte og ajourførte, ligesom eventuelle fejl løbende søges rettet.

ITD gør sig alle rimelige bestræbelser på at indhente information fra pålidelige kilder, for at sikre, at hjemmesidens indhold er korrekt og retvisende. ITD påtager sig dog intet ansvar for indholdets rigtighed, hvad enten informationen stammer fra ITD selv eller fra en ekstern kilde. Eventuelle links til andre hjemmesider er alene etableret til orientering, og ITD garanterer ikke for indholdet af og adgangen til disse hjemmesider.

ITD fraskriver sig ethvert ansvar for eventuelle tab herunder eventuelle bøder, der måtte opstå som følge af handlinger, som et ITD-medlem eller tredjemand har foretaget i tillid til informationer givet på ITD’s hjemmeside.

Denne ansvarsfraskrivelse reguleres udelukkende af dansk ret uden hensyntagen til international privatret. Enhver tvist, som måtte opstå som følge af eller i forbindelse med denne ansvarsfraskrivelse, skal afgøres af de danske domstole som eksklusivt værneting. Hensigten med denne ansvarsfraskrivelse er hverken at begrænse eller at udelukke ITD’s ansvar på en måde, der strider mod dansk ret.

 

 

 

 

 

(Fot. Colourbox.dk)