Sikkerhed

Uheld på vejene, hvor lastbiler er involveret, har ofte store omkostninger for de involvere. På trods af at tendensen inden for ulykker på vejene har været faldende de senere år, er sikkerhed konstant en vigtig dagsorden, der kræver løbende fokus.

 

Både hvad angår trafiksikkerhed, som ligger under færdselslovgivningen, og sikkerhed/arbejdsmiljø, der ligger under Arbejdstilsynet, er det emner, der konstant skal og bør være på den politiske dagsorden og et fast element i samfundsdebatten.

 

Løbende information om færdselssikkerhed

ITD arbejder kontinuerligt for at fastholde dialogen med ministerier, politiet, arbejdstilsynet, vejdirektoratet og de organisationer, der løbende arbejder med sikkerhed i trafikken og på arbejdspladserne. ITD’s grundholdning er, at sikkerhed er et spørgsmål om kontinuerlig information.

 

Arbejdsmiljø er vigtigt for branchen

ITD arbejder desuden aktivt for at sikre et godt arbejdsmiljø i branchen ved at rådgive vores medlemmer om gældende love og regler på området for sikkerhed/arbejdsmiljø, være i dialog med Arbejdstilsynet og være sparrings- og høringspartner, når der er nye værktøjer og love for området på vej.