Etiske retningslinjer

For ITD er det vigtigt, at alle medlemmer spiller efter de samme regler og holder sig til lovgivningen. Derfor har organisationen udgivet et sæt etiske retningslinjer.

Regelsættet sætter ord på, hvad medlemmer af ITD kan forvente af hinanden som gode kolleger, og hvad kunder, leverandører og andre kan forvente af et moderne og professionelt vejtransporterhverv.

Udskriftvenlig version af ITD's etiske retningslinjer

 

Eventuelle overtrædelser af retningslinjerne vil blive behandlet af ITD’s bestyrelse. En beskrivelse af proceduren findes bagerst i hæftet.

 

Henvendelser til ITD om branche-etiske spørgsmål på etik@itd.dk

0