Køre- og hviletidsområdet

Køre- og hviletidsområdet er et enormt vigtigt instrument for den internationale vejgodstransport både set i forhold til virksomheden, den enkelte medarbejder som et konkurrenceparameter og ikke mindst som et regulerende system, der sikrer sikkerhed på vejene.

 

Hovedformålene med køre- og hviletidsbestemmelserne er:

  • at sikre lige konkurrence¬vilkår for vejtransport
  • at sikre gode arbejdsvilkår til chauffører
  • at forbedre færdselssikkerheden ved at indføre klare, fælles regler for køretid, pauser og hviletid for førere, der udfører vejtransport.

 

Køre- og hviletidsforordningen indeholder bl.a. bestemmelser om den maksimale køretid pr. dag, pr. uge og pr. 14-dages-periode og om, hvornår og hvor længe chaufføren skal kunne hvile. Reglerne er fastsat i Det Europæiske Ministerråds forordning 561/2006 og 165/2014.

 

ITD arbejder for følgende på køre- og hviletidsområdet: 

 

- at sikre klar EU-lovgivning med fælles fortolkning i medlemslandene

- at skabe klarhed om, hvorvidt det regulære ugentlige hvil må afholdes i lastbilen 

- at skabe klarhed om, hvorvidt kravet om aktivitetserklæring og/eller manuel indtastning bevares

- at sikre en fleksibel færgeregel

- at opnå en helhedsorienteret virksomhedskontrol.