Automatisering og teknologiudvikling

Selvkørende lastbiler og andre automatiserede teknologier vil ændre den verden og transport- og logistikbranche, som vi kender i dag. Det gælder både i forhold til effektivisering, medarbejderens rolle og ikke mindst sikkerhed.

 

Selvkørende teknologier og automatisering af vejgodstransporten er på hastig fremgang både i Europa og i USA og går i tæt parløb med den digitale udvikling af samfundet. Mange teknologier er allerede udviklet og testes rundt om i trafikken på havne og lagerfaciliteter verden over.

 

Derfor er det også vigtigt, at Danmark er med i front, når nye teknologier afprøves. ITD arbejder derfor for, at Danmark bliver et naturligt sted, hvor nye teknologier kan testes. Danmark bør i ITD’s optik indtage rollen som testcenter i at afprøve og udvikle ny teknologi inden for transport- og logistikområdet.

 

Det betyder blandt andet også, at den gældende lovgivning rummer og tillader test af autonome biler på udvalgte motorvejsstræk, samt at Danmark afsøger muligheder for investeringer i forskning og udvikling omkring innovative løsninger inden for hele transport- og logistikkæden. Herunder, at ITD indgår i tætte samarbejder mellem transportvirksomheder, lastbilproducenter og universiteterne.

 

ITD arbejder for at:

 

- skabe rammerne for, at Danmark kan blive et testcenter for automatiseret transport- og logistikhåndtering.

- Danmark er i front, når nye teknologier skal afprøves.

- sikre, at gældende lovgivning følger med udviklingen, og at de rette rammebetingelser er til stede.