Fair konkurrence

Grundlaget for det indre marked er de fire friheder: fri bevægelighed for varer, tjenesteydelser, kapital og personer. Derudover sikrer den frie etableringsret for arbejdsgivere fri bevægelighed for virksomheder og erhvervsdrivende i EU. De europæiske grundlæggende principper om fri bevægelighed samt etableringsretten er vedtaget med henblik på at samle og understøtte vækst i Europa.

 

Store lønforskelle medlemslandene imellem har imidlertid resulteret i debatter om unfair konkurrence på det indre marked. Inden for vejgodstransportområdet har særligt diskussionerne om sociale forhold vundet indpas og ført til indførelsen af nationale særregler for at beskytte indenrigsmarkeder mod konkurrence.

 

En hypermobil sektor

Vejgodstransportsektoren adskiller sig - ligesom sø- og luftfarten - grundlæggende fra andre erhverv ved, at arbejdstageren, som transporterer varerne, er karakteriseret ved at være hypermobil.

 

Det gælder i særlig grad for chauffører i grænseoverskridende transporter. Den internationalt opererende lastbilchauffør arbejder og opholder sig i lange perioder i andre europæiske lande end der, hvor denne har bopæl og/eller er ansat. Det har givet anledning til diskussioner om, hvor chaufførerne er socialt sikrede og aflønnede.

 

ITD arbejder for at sikre fair konkurrence på det indre marked med fælles EU-regler og klarhed om social sikring og aflønning. Det er vigtigt at sikre fortsat vækst i Europa, og det forudsætter enkle og klare regler, som bliver håndhævet i medlemslandene.

 

For ITD er det afgørende:

- at sikre, at ingen lastbilchauffører er i tvivl om deres rettigheder.

- at internationale regler fortolkes og håndhæves ensartet på tværs af landegrænser.

- at stoppe udviklingen af nationale særregler.