Generelle konkurrencebetingelser

Hos ITD er følgende vilkår gældende, når du deltager i en af vores konkurrencer, udlodninger, præmieringer – medmindre andet er angivet. Reglerne gælder både for konkurrencer afholdt af ITD, herunder konkurrencer på itd.dk, på sociale medier samt fysiske konkurrencer på messer og lignende.

Deltagelse

Det er, med mindre andet fremgår, kun tilladt at deltage én gang per deltager.

 

Deltagelse modtaget efter sidste frist vil ikke blive medtaget i vurderingen/ lodtrækningen.

 

Man skal være fyldt 18 år for at deltage i konkurrencer afholdt af ITD. Hvis der i enkeltstående tilfælde er andre regler, vil dette blive oplyst i den enkelte konkurrencebeskrivelse. Hvis ikke der er gældende undtagelser, forbeholder ITD sig retten til at kontrollere alderen på vindere og frasortere deltagere under 18 år.

 

Ansatte i virksomheder, der arrangerer og/eller leverer præmier til konkurrencen, må ikke deltage.

 

Ansatte i ITD samt deres husstande må ikke deltage.

 

Præmier

Præmier kan ikke ombyttes til kontanter eller andre produkter.

 

Ved deltagelse i konkurrencer accepteres også betingelserne for selve præmien. ITD påtager sig ligeledes intet ansvar for præmierne, herunder mangelansvar, produktansvar med mere.

 

Deltagere

Konkurrencevindere kontaktes medmindre andet er angivet direkte.

 

Alle deltagere i konkurrencen giver samtidig samtykke til registrering af deres navn og øvrige nødvendige kontaktoplysninger. Ved deltagelse gives samtidig samtykke til, at ITD må offentliggøre navn og by på vinderen af en konkurrence eller event på såvel itd.dk som andre medier, som ITD anvender. Dog oplyses der kun vindere på konkurrencer med 10 vindere eller færre. Det er muligt for alle deltagere frit at annullere deres deltagelse i konkurrencen, og deres accept af vedkommendes data bliver gemt og anvendt i forbindelse med konkurrencen. Enhver annullering kan meddeles på e-mail itd@itd.dk. Med annullering af data er deltagelse i konkurrencen og en eventuel efterfølgende gevinst ikke længere mulig.

 

Vinderen skal henvende sig til ITD inden for en måned, medmindre andet er anført. Hvis vi ikke kan få fat i vinderen ved rimelige midler, forbeholder vi os retten til at udtrække en ny vinder.

 

Generelt

ITD forbeholder sig retten til at ændre konkurrencebetingelserne uden forudgående varsel eller meddelelse og til at suspendere eller aflyse konkurrencen, hvis der er saglige grunde herfor. ITD kan på ethvert tidspunkt ekskludere deltagere, som ikke overholder regler, vilkår og betingelser for konkurrencen.

 

ITD hæfter ikke for mangelfulde eller forkerte informationer, som er blevet viderebragt eller distribueret af konkurrencedeltagere og/eller tredje part i forbindelse med deres deltagelse i konkurrencen. ITD påtager sig ikke noget ansvar for, at alle links og henvisninger i forbindelse med konkurrencen er korrekte og fuldstændige. ITD hæfter ikke for skader opstået ved forstyrrelse af tekniske anlæg eller for forsinkelser eller afbrydelser af eventuelle datatransmissioner, der har relation til deltagelse i konkurrencen eller har relation til brugen af konkurrencepræmie.

 

Konkurrencen er underlagt dansk ret, og eventuelle tvister skal indbringes for Danmarks domstole.