Nye aktører og krav

Den omfattende teknologiske transformation har potentiale til at nedbryde velkendte forretningsmodeller, ændre markedsdynamikker og skabe nye forretningsområder – også inden for vejgodstransport- og logistik, hvor mange helt nye og anderledes aktører vil komme til.

 

I e-handelslogistikken skabes der allerede nu nye forretningsmodeller og partnerskaber mellem leverandører og markedsaktører. Den udvikling vil kun tage til.

 

Ligesom e-handelslogistikken er også deleøkonomi, nye transparente godsportaler, pakkeleverancer via droner og lokal produktion gennem 3D-print nye teknologiske udviklinger, som kan og vil påvirke og forandre markedet for vejgodstransport og logistik. Vejgodstransport- og logistikvirksomhederne må derfor holde sig denne udvikling nøje for øje, når de skal fastholde og vinde markedsandele i fremtiden.

 

Også kundernes krav er under transformation. I en digital verden er det blevet enklere og mere transparent at sammenligne priser og løsninger på tværs af markeder, og kunderne kan nemt og meget hurtigt skifte til alternative leverandører. Kundernes serviceforventninger vil kun være stigende, og vejgodstransport- og logistikvirksomheder skal kunne honorere konstante nye krav med stor hastighed.

 

For at ruste danske vejgodstransport- og logistikvirksomheder til nye aktører og krav vil ITD blandt andet iværksætte følgende tiltag:

 

ITD vil følge udviklingen med helt nye aktører på markedet tæt, da nye aktører på meget direkte vis kan påvirke indtjeningen i erhvervet. ITD vil også bistå de danske transport- og logistikvirksomheder med viden om udviklingen hos nye markedsaktører.

 

ITD vil løbende følge udviklingen omkring helt nye forretningsområder inden for vejgodstransport- og logistik og bistå de danske transport- og logistikvirksomheder med viden om udviklingen.

 

ITD vil løbende følge udviklingen i nye væsentlige kundekrav inden- for vejgodstransport- og logistik og bistå de danske transport- og logistikvirksomheder med viden om udviklingen.

 

Et væsentligt kundekrav bliver digital sporbarhed gennem hele forsyningskæden, incl. transport- og logistikdelen. ITD vil styrke sin rådgivning og videndeling om digital sporbarhed for at styrke danske vejgodstransport- og logistikvirksomheders konkurrenceevne.

 

Gennemsigtighed og transparens bliver også væsentlige kundekrav i fremtiden. ITD vil styrke sin rådgivning om transparens i værdikæden for at styrke danske vejgodstransport- og logistikvirksomheders konkurrenceevne.

 

Krav om certificeringer er allerede udbredt, og det vil fremover kun blive et endnu mere væsentlige kundekrav og konkurrenceparameter. ITD vil styrke sin rådgivning og videndeling om relevante certificeringer for at styrke danske vejgodstransport- og logistikvirksomheders konkurrenceevne.