ITD Vækststrategi 2030

Det er ITD's målsætning, at Danmark i år 2030 skal have styrket sin position som et internationalt kraftcenter inden for vejgodstransport og logistik. Konkret skal dette måles ved et stigende BNP-bidrag til dansk økonomi fra vejgodstransport- og logistikerhvervet. I en globaliseret og digitaliseret verden vil ITD i sit arbejde aktivt understøtte, at Danmark i øget omfang skal skabe og styrke vejgodstransport- og logistikvirksomheder, der kan vinde i den internationale konkurrence.

 

Det er ITD's ambition, at danske vejgodstransport- og logistikvirksomheder skal være blandt eliten inden for udvikling og anvendelse af digitale, automatiserede og grønne teknologier og være kendt herfor.

 

Vejgodstransport- og logistikerhvervet står over for en række udfordringer, men fundamentet for at vende udfordringerne til muligheder er stærke.

 

En helt afgørende forudsætning for de danske vejgodstransport- og logistikvirksomheders succes er, at de kan konkurrere på lige fod med udenlandske virksomheder både nationalt og internationalt.

 

Eksempelvis skal de fælleseuropæiske regler for vejgodstransport- og logistikerhvervet fortolkes ens på tværs af grænser, ligesom udenlandske virksomheder skal overholde de regler, der gælder på det danske marked. Konkurrence på lige vilkår er sundt og kan understøtte, at de danske vejgodstransport- og logistikvirksomheder vokser sig stærke og mere effektive.

 

Med vigtige input fra ITD's vækstpanel og en lang række aktører, ikke mindst blandt ITD's medlemsvirksomheder, er der udpeget 8 indsatsområder med tiltag, der skal understøtte, at ITD's vækstmålsætning for dansk vejgodstransport og logistik kan indfries. Vækststrategi 2030 lægger således op til en fokuseret indsats på nedenstående områder.

 

De 8 indsatsområder:
1. Internationalisering
2. Digitalisering
3. Automatisering
4. Klima og miljø
5. Arbejdskraft
6. Mobilitet
7. Nye aktører og krav
8. Analyse og forskning