Smart kontrol

Der skal være ordentlige forhold for danske transport- og logistikvirksomheder på vejen og i virksomhederne. Derfor indgår smart kontrol også som en vigtig del af ITD’s politiske arbejde. ITD’s udgangspunkt er, at der er behov for en helhedsorienteret tilgang til kontrol af branchen, og at der skal være proportionalitet i myndighedernes sanktionering ved håndhævelse af reglerne.

 

Den helhedsorienterede smarte kontrol er vejen frem, og ITD arbejder tæt med myndighederne om at sikre, at kontrolindsatsen målrettes de virksomheder som ikke overholder reglerne. Virksomhederne skal overholde reglerne, og de virksomheder som systematisk overtræder reglerne skal straffes hårdt. Til gengæld skal små, ufarlige og utilsigtede fejl ikke udløse massive bøder.   

 

For ITD er det vigtigt, at man bruger tilgængelig data til at kvalitetssikre og forbedre virksomhedernes rutiner. En samkørsel af data om virksomhedernes arbejde skal bidrage til, at myndighederne i højere grad kan danne sig et godt overblik over virksomheden, herunder om virksomheden overholder reglerne over tid.

 

Med et klarere overblik over den enkelte virksomheds data vil det også være enklere for myndighederne at sætte ind i de virksomheder, der systematisk overtræder gældende regler eller bevæger sig på kanten.

 

Også i EU er smart kontrol højt på ITD’s dagsordenen. ITD arbejder for at sikre tiltag, som kan understøtte arbejdet for en ensartet, systematisk og proportional håndhævelse af reglerne:

 

- Virksomheder, som systematisk overtræder reglerne, bliver sanktioneret hårdt.

- Data om virksomhedernes overholdelse af regler skal sammenkøres og anvendes til at målrette

  virksomhedskontroller.

- Virksomhedskontroller skal rettes mod de virksomheder, som systematisk overtræder eller bevæger sig på

  kanten af gældende regler.