fredag 06. december 2019 10:16

ITD: Det er en bundløs opgave at hælde penge i PostNord

Kort før statens aftale om befordringspligt med PostNord Danmark udløber, er Folketinget blevet bedt om at forlænge aftalen med et halvt år og bevilge mere end 100 millioner kroner til endnu en midlertidig redningsplan, der forhindrer selskabet i at gå konkurs. Igen står det klart, at PostNord Danmark, trods de enorme økonomiske kapitalindsprøjtninger selskabet allerede har modtaget, ikke er i stand til at løbe rundt, og endnu engang sender regningen til skatteyderne og de private transport- og logistikvirksomheder. ITD sender en klage til EU-Kommissionen over denne yderligere statsstøtte.

ITD er stærkt kritisk overfor, at transportministeren nu vil give mere end 100 millioner kroner til PostNord til en forlængelse af befordringspligten. Det er statsstøtte, som skal godkendes af Kommissionen, og ITD vil nu have undersøgt, om beløbet er notificeret.  

- Det er helt uforståeligt, at transportministeren nu vil sende et trecifret millionbeløb til det skrantende PostNord. Det synes at være en bundløs opgave at hælde penge i PostNord. Det er mangel på rettidig omhu, at man ikke i tide har fået forhandlet en ny aftale om befordringspligten på plads, så man havde undgået at skulle sende en ny og alt for stor pose penge afsted. Dog er det glædeligt, at mange af Folketingets partier ikke bare ukritisk siger ja til dette forsøg på at luske yderligere statsstøtte til selskabet ind ad bagvejen, siger Carina Christensen, administrerende direktør i ITD.

I ITD og i transport- og logistikerhvervet har man længe ventet i både spænding og bekymring på, hvad den nye aftale om befordringspligten kommer til at indebære for de private transportvirksomheder.

 
- I ITD mener vi, at PostNord skal pålægges at lukke de underskudsgivende aktiviteter, som ligger uden for befordringspligten, helt ned. Vi mener samtidig, at befordringspligten skal reduceres til et minimum og ikke omfatte pakkeleveringer. Det giver ingen mening, at man lader en statslig aktør stå for udbringning af pakker, når de private aktører i dag kan levere en lige så god – og i mange tilfælde – langt bedre service på området. Derfor foreslår vi helt konkret, at man skærer helt ind til benet og reducerer befordringspligten til kun at dække enkeltstyksforsendelser af breve op til to kilo. Overlad pakkeleveringerne til de private transport- og logistikvirksomheder, foreslår Carina Christensen.

ITD indledte i 2017 en klagesag ved EU-Kommissionen over konkurrenceforvridende statsstøtte til PostNord Danmark i form af kapitaltilskud til befordringspligten, tilskud som følge af momsfritagelsen, en statsgaranti for tidligere tjenestemænd og krydssubsidiering samt en række yderligere kapitaltilskud (et fra februar 2017 på 1 milliard kroner og nye tilskud på cirka 3,5 milliarder svenske kroner). I maj 2018 traf Kommissionen en beslutning på alle klagepunkter (undtagen kapitaltilskuddene på cirka 3,5 milliarder) og godkendte statsstøtte til befordringspligten for 1,6 milliarder svenske kroner.  Samtidig indledte EU-Kommissionen i foråret en tilbundsgående undersøgelse af de resterende kapitaltilskud på 3,5 milliarder svenske kroner.

ITD sender nu en ny klage til EU-Kommissionen med henblik på at klage over, at beløbet til den videreførte befordringspligt ikke er blevet notificeret og indeholder ulovlig og konkurrenceforvridende statsstøtte i strid med statsstøttereglerne.

SENESTE ITD NYT
tirsdag 21. januar 2020

Få styr på lastsikring

ITD holder det næste lastsikringskursus i Padborg torsdag den 16. april 2020 klokken 10-12.

Få styr på lastsikring >
tirsdag 21. januar 2020

Sidste udkald: Tag med ITD på studietur til Silicon Valley i USA

Der er allerede mange tilmeldte til ITD’s innovationstur til Silicon Valley i USA fra 15. til 20. marts 2020, og du kan nå at komme med! Studieturen handler om fremtiden for vejgodstransporten, og du vil få ny viden om digitalisering, automatisering og nye forretningsmodeller i USA, der er verdens største transportmarked.

Sidste udkald: Tag med ITD på studietur til Silicon Valley i USA >
tirsdag 21. januar 2020

ITD inviterer til orienteringsmøde om politisk aftale for vejtransport

Ønsker du at blive klogere på den nye aftale om vejtransport, som regeringen og et politisk flertal præsenterede for nylig, så har du muligheden, når ITD holder et orienteringsmøde om aftalen for sine medlemmer onsdag den 29. januar 2020 fra klokken 17 til 18.30 på Hotel Trinity i Fredericia.

ITD inviterer til orienteringsmøde om politisk aftale for vejtransport >