torsdag 24. oktober 2019 14:32

Transportbranchen koordinerer igen indsatsen for at få samlet færdselsområdet i én myndighed

En samlet transportbranche har i dag rettet henvendelse til justitsminister Nick Hækkerup og transportminister Benny Engelbrecht med et meget klart budskab til den nye regering: Drop ikke planerne om at overflytte opgaverne med afvikling af køreprøver, administration af kørekort, førerkort og særtransporttilladelser fra politiet til Færdselsstyrelsen, men fasthold beslutningen til gavn for en enklere og mere helhedsorienteret administration af området.

ITD, 3F Transport, Dansk Erhverv, Dansk PersonTransport, DI Transport, DTL Danske Vognmænd og SLD har i et fælles brev henvendt sig til transportministeren og justitsministeren med ønsket om, at de to ministerier fastholder den overflytning af opgaverne med afvikling af køreprøver, administration af kørekort, førerkort og særtransporttilladelser fra politiet til Færdselsstyrelsen, som den foregående regering meget fornuftigt igangsatte tidligere på året. Håbet er nu, at en samlet transportbranche repræsenteret fra både arbejdsgiver- og arbejdstagerside vil få regeringen til at lytte.


- Både ITD og andre transportorganisationer har i årevis kæmpet for at få færdselsområdet samlet i én og samme myndighed med henblik på at samle ekspertisen og sikre en mere smidig og enkel sagsgang. Et væsentligt argument for dette er blandt andet, at én samlet færdselsmyndighed vil frigøre ressourcer til politiet, så de kan tage sig af mere presserende politiopgaver fremfor de administrative og praktiske, som fint kan varetages af embedsmændene i Færdselsstyrelsen. Derfor er det meget skuffende, at den nye regering har valgt at skrinlægge overflytningen, og med vores fælles henvendelse håber vi, at regeringen vil lytte og finde midler til overflytningen, siger Carina Christensen, administrerende direktør i ITD.


Overflytningen af færdselsområdet giver mulighed for en tiltrængt modernisering og digitalisering af de forskellige sagsområder. Transportorganisationernes forslag til ressortomlægninger omfatter den målrettede vejsidekontrol af erhvervskøretøjer, køreprøver, udstedelse og administration af kørekort, administration af førerkort (takografkort) samt behandling af ansøgning og udstedelse af tilladelser til særtransport.

 

- I transportorganisationerne forstår vi ikke regeringens prioritering. Den er et klart tilbageskridt i forhold til at sikre effektiv kontrol og administration af erhvervstransportområdet, og det burde være sund fornuft, at lovgivning, de udførende aktiviteter og kontrollen samles i samme styrelse under samme ministerium, hvis man vil sikre den bedste og mest smidige kontrol, slutter Carina Christensen.


ITD og de øvrige transportorganisationer håber nu på, at der kan dannes bred politisk opbakning til forslaget.

SENESTE ITD NYT
fredag 24. januar 2020

Holland indfører regler for udstationering

Fra 1. marts 2020 indfører Holland nye regler om udstationering. De nye regler gælder også på transportområdet, både for cabotage, men også international transport. Transit samt transport af passagerer er dog undtaget.

Holland indfører regler for udstationering >
fredag 24. januar 2020

ITD inviterer til orienteringsmøde om politisk aftale for vejtransport

Ønsker du at blive klogere på den nye aftale om vejtransport, som regeringen og et politisk flertal præsenterede for nylig, så har du muligheden, når ITD holder et orienteringsmøde om aftalen for sine medlemmer onsdag den 29. januar 2020 fra klokken 17 til 18.30 på Hotel Trinity i Fredericia.

ITD inviterer til orienteringsmøde om politisk aftale for vejtransport >
tirsdag 21. januar 2020

Få styr på lastsikring

ITD holder det næste lastsikringskursus i Padborg torsdag den 16. april 2020 klokken 10-12.

Få styr på lastsikring >