torsdag 24. oktober 2019 14:32

Transportbranchen koordinerer igen indsatsen for at få samlet færdselsområdet i én myndighed

En samlet transportbranche har i dag rettet henvendelse til justitsminister Nick Hækkerup og transportminister Benny Engelbrecht med et meget klart budskab til den nye regering: Drop ikke planerne om at overflytte opgaverne med afvikling af køreprøver, administration af kørekort, førerkort og særtransporttilladelser fra politiet til Færdselsstyrelsen, men fasthold beslutningen til gavn for en enklere og mere helhedsorienteret administration af området.

ITD, 3F Transport, Dansk Erhverv, Dansk PersonTransport, DI Transport, DTL Danske Vognmænd og SLD har i et fælles brev henvendt sig til transportministeren og justitsministeren med ønsket om, at de to ministerier fastholder den overflytning af opgaverne med afvikling af køreprøver, administration af kørekort, førerkort og særtransporttilladelser fra politiet til Færdselsstyrelsen, som den foregående regering meget fornuftigt igangsatte tidligere på året. Håbet er nu, at en samlet transportbranche repræsenteret fra både arbejdsgiver- og arbejdstagerside vil få regeringen til at lytte.


- Både ITD og andre transportorganisationer har i årevis kæmpet for at få færdselsområdet samlet i én og samme myndighed med henblik på at samle ekspertisen og sikre en mere smidig og enkel sagsgang. Et væsentligt argument for dette er blandt andet, at én samlet færdselsmyndighed vil frigøre ressourcer til politiet, så de kan tage sig af mere presserende politiopgaver fremfor de administrative og praktiske, som fint kan varetages af embedsmændene i Færdselsstyrelsen. Derfor er det meget skuffende, at den nye regering har valgt at skrinlægge overflytningen, og med vores fælles henvendelse håber vi, at regeringen vil lytte og finde midler til overflytningen, siger Carina Christensen, administrerende direktør i ITD.


Overflytningen af færdselsområdet giver mulighed for en tiltrængt modernisering og digitalisering af de forskellige sagsområder. Transportorganisationernes forslag til ressortomlægninger omfatter den målrettede vejsidekontrol af erhvervskøretøjer, køreprøver, udstedelse og administration af kørekort, administration af førerkort (takografkort) samt behandling af ansøgning og udstedelse af tilladelser til særtransport.

 

- I transportorganisationerne forstår vi ikke regeringens prioritering. Den er et klart tilbageskridt i forhold til at sikre effektiv kontrol og administration af erhvervstransportområdet, og det burde være sund fornuft, at lovgivning, de udførende aktiviteter og kontrollen samles i samme styrelse under samme ministerium, hvis man vil sikre den bedste og mest smidige kontrol, slutter Carina Christensen.


ITD og de øvrige transportorganisationer håber nu på, at der kan dannes bred politisk opbakning til forslaget.

SENESTE ITD NYT
lørdag 18. januar 2020

Netværksdag for transportens kvinder blev en stor succes

ITD’s netværksdag for kvinder i vejgodstransportbranchen blev et tilløbsstykke. 80 kvinder deltog i netværksdagen på Kellers Park i Børkop lørdag den 18. januar 2020, der havde til formål at sætte positivt fokus på at arbejde som kvinde i transport- og logistikerhvervet samt at skabe et netværk for transportens kvinder. Og det kan man roligt sige lykkedes.

Netværksdag for transportens kvinder blev en stor succes >
fredag 17. januar 2020

Medlemsinfo om politisk aftale om vejtransport

Der er stor tilfredshed hos ITD over en politisk enighed om at skabe lige konkurrencevilkår på cabotage og kombikørsel i Danmark. Det har ITD kæmpet for i lang tid, ikke mindst på vejpakken.

Medlemsinfo om politisk aftale om vejtransport >
fredag 17. januar 2020

ITD styrer dansk vejgodstransport mod en grønnere fremtid

ITD præsenterer nu en ambitiøs klimaplan, der skal bidrage til den grønne omstilling af vejgodstransportsektoren i Danmark og EU. Klimaplanen er et led i ITD Vækststrategi 2030, der sætter retningen for fremtidig vækst i dansk vejgodstransport. ITD deler den politiske målsætning om at reducere udledningen af CO2 i Danmark med 70 procent i 2030 og en fossilfri transportsektor i 2050. Det er ambitiøse mål, som kommer til at kræve både omtanke for fremtidens teknologier og et klart sigte for omstillingen af vejgodstransportsektoren.

ITD styrer dansk vejgodstransport mod en grønnere fremtid >