torsdag 24. oktober 2019 14:32

Transportbranchen koordinerer igen indsatsen for at få samlet færdselsområdet i én myndighed

En samlet transportbranche har i dag rettet henvendelse til justitsminister Nick Hækkerup og transportminister Benny Engelbrecht med et meget klart budskab til den nye regering: Drop ikke planerne om at overflytte opgaverne med afvikling af køreprøver, administration af kørekort, førerkort og særtransporttilladelser fra politiet til Færdselsstyrelsen, men fasthold beslutningen til gavn for en enklere og mere helhedsorienteret administration af området.

ITD, 3F Transport, Dansk Erhverv, Dansk PersonTransport, DI Transport, DTL Danske Vognmænd og SLD har i et fælles brev henvendt sig til transportministeren og justitsministeren med ønsket om, at de to ministerier fastholder den overflytning af opgaverne med afvikling af køreprøver, administration af kørekort, førerkort og særtransporttilladelser fra politiet til Færdselsstyrelsen, som den foregående regering meget fornuftigt igangsatte tidligere på året. Håbet er nu, at en samlet transportbranche repræsenteret fra både arbejdsgiver- og arbejdstagerside vil få regeringen til at lytte.


- Både ITD og andre transportorganisationer har i årevis kæmpet for at få færdselsområdet samlet i én og samme myndighed med henblik på at samle ekspertisen og sikre en mere smidig og enkel sagsgang. Et væsentligt argument for dette er blandt andet, at én samlet færdselsmyndighed vil frigøre ressourcer til politiet, så de kan tage sig af mere presserende politiopgaver fremfor de administrative og praktiske, som fint kan varetages af embedsmændene i Færdselsstyrelsen. Derfor er det meget skuffende, at den nye regering har valgt at skrinlægge overflytningen, og med vores fælles henvendelse håber vi, at regeringen vil lytte og finde midler til overflytningen, siger Carina Christensen, administrerende direktør i ITD.


Overflytningen af færdselsområdet giver mulighed for en tiltrængt modernisering og digitalisering af de forskellige sagsområder. Transportorganisationernes forslag til ressortomlægninger omfatter den målrettede vejsidekontrol af erhvervskøretøjer, køreprøver, udstedelse og administration af kørekort, administration af førerkort (takografkort) samt behandling af ansøgning og udstedelse af tilladelser til særtransport.

 

- I transportorganisationerne forstår vi ikke regeringens prioritering. Den er et klart tilbageskridt i forhold til at sikre effektiv kontrol og administration af erhvervstransportområdet, og det burde være sund fornuft, at lovgivning, de udførende aktiviteter og kontrollen samles i samme styrelse under samme ministerium, hvis man vil sikre den bedste og mest smidige kontrol, slutter Carina Christensen.


ITD og de øvrige transportorganisationer håber nu på, at der kan dannes bred politisk opbakning til forslaget.

SENESTE ITD NYT
mandag 06. juli 2020

Ingen forlængelse af overgangsperioden mellem Storbritannien og EU

Storbritannien har udmeldt, at de ikke vil søge at forlænge overgangsaftalen, som udløber den 31. december 2020. Skulle overgangsaftalen være blevet forlænget, skulle parterne være blevet enige om dette senest den 1. juli 2020.

Ingen forlængelse af overgangsperioden mellem Storbritannien og EU >
mandag 06. juli 2020

Nyhedsbrev om fødevarer, foder og animalske biprodukter

Fødevarestyrelsen udvider sin hjælp mod betaling. ITD hjælper med egenkontrollen. Ændringer i IDTF-database får betydning for GMP-certificerede fodertransportører

Nyhedsbrev om fødevarer, foder og animalske biprodukter >
fredag 03. juli 2020

Vognmænd med individuelt opbyggede køretøjer skal høres

Efter et grundigt udvalgsarbejde i Folketingets Transportudvalg, hvor politikerne skal have ros for at lytte til branchen, er det lykkedes at få de værste tidsler ud af L 151, forslag til lov om ændring af lov om godkendelse og syn af køretøjer. Loven er en implementering af EU-forordning 2018/858. Det var særligt den del, der omhandler specialopbyggede køretøjer, der voldte problemer for opbyggerbranchen og de vognmænd, der har brug for køretøjer, der kræver specielle opbygninger og tilpasninger.

Vognmænd med individuelt opbyggede køretøjer skal høres >