Danish Transport Award 2020 – Grøn omstilling

Har du eller din virksomhed fokus på klima, energi, miljø og grønne løsninger, så kan du løbe med prisen som vinder af Danish Transport Award 2020. Der er er to priser: Årets virksomhed og Årets medarbejder. Danish Transport Award 2020 uddeles under festmiddagen om aftenen ved ITD’s generalforsamling 2020.

Godstransporten i Danmark udlever 4,5 millioner tons CO2 om året.

ITD’s Vækststrategi 2030 har stor fokus på klima & miljø, og ITD har en ambition om, at vejgodstransporten skal bidrage effektivt til en grøn omstilling på alle niveauer.

Virksomhederne spiller en afgørende rolle til at sikre bæredygtige produkter og ydelser, der tager hensyn til miljø og klima. Men også i forhold til at udvikle nye, grønne løsninger til markedet.

Vi vil gerne se og hylde succeshistorier, der kan inspirere andre virksomheder til at følge de gode, grønne eksempler.

Sådan gør du
Det er nemt at nominere kandidater til Danish Transport Award. Du kan nominere dig selv, en virksomhed eller en kollega. Du må gerne nominere forskellige kandidater.
Du skal blot udfylde et par spørgsmål.


Ansøgningsrunden sluttede den 5. januar 2020.

 

Kriterier for at vinde Danish Transport Award 2020
Der er to kategorier i Danish Transport Award 2020: Årets virksomhed og Årets medarbejder.

For at vinde prisen som Årets virksomhed skal virksomheden opfylde følgende krav:

- Virksomheden har fokus på grøn omstilling og tænker grønt.

- Det kan være, at virksomheden allerede har gennemført en grøn omstilling, hvor virksomheden måske arbejder med et eller flere af FN’s verdensmål, vasker lastbiler i opsamlet regnvand, optimerer ruteplanlægning, indkøber lastbiler med højeste euronorm, har solceller på sine lastbiler, installer partikelfiltre eller kører på el eller brint, forbedrer brændstoføkonomien ved chaufførkurser.
- Skal være medlem af ITD, Brancheorganisation for den danske vejgodstransport.

For at vinde prisen som Årets medarbejder skal medarbejderen opfylde følgende krav:

- En grøn ildsjæl, som tænker på klima og miljø.
- Det kan for eksempel være en medarbejder eller kollega, som er grøn masterdriver og god til klimabevidst kørsel. En disponent, som donerer tom trailerplads til den lokale skoles nye møbler. En kontormedarbejder, der har fået installeret timer på kontor/værksted/lager, så lyset ikke brænder uden for arbejdstiden eller fået erstattet alle plastikkrus og -bestik med mere bæredygtige løsninger. Hovedsagen er, at vedkomne føler et fælles ansvar for klima og miljø og har bidraget til at indføre en grøn ændring i virksomheden.
- Skal være ansat hos et ITD-medlem.

Præmie
Vinderen af Årets transportvirksomhed vinder 40.000 kroner. Vinderen af Årets medarbejder vinder 20.000 kroner. Begge beløb er skattepligtige.

Vinderne offentliggøres på festaftenen ved ITD’s generalforsamling den 2. maj 2020.


Inden generalforsamlingen kan du her på siden læse om de indstillede kandidater.


Juryen

Juryen består af 5-7 personer.


Læs konkurrencereglerne her.