Vedtægter og årsrapporter

ITD er en demokratisk medlemsforening, hvor generalforsamlingen er det øverste organ.

Vedtægter:

Download ITD's vedtægter her.

 

ITD Udlodning:

Reglerne for ITD udlodning til medlemmerne fremgår af vedtægternes § 18  Udlodning af foreningens midler.

Vedr. § 18.4.4  Anvendelse af ITD-koncernens servicer, er det p.t. nedenstående 5 servicer, som giver point:

- Tele 1 point
- ADR 1 point
- Forsikring 1 point + 1 point for præmie over 500.000 +1 point for præmie over 1 million
- TMF 1 point + 1 point for omsætning over 250.000 + 1 point over 1 million
- Moms 1 point + 1 point over 1 million


Det enkelte medlems samlede point for anvendelse af servicer kan maksimalt udgøre 6 point.

 

Årsrapporter:

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

0