Konkurrenceregler

Her er reglerne for Danish Transport Award 2022:

Alle ITD's medlemsvirksomheder kan deltage i konkurrencen.


Der uddeles tre priser i alt. Det er henholdsvis en 1.-, 2.- og 3.-plads. Priserne går til transport- og logistikvirksomheder.


For at deltage skal virksomheden indstilles via en formular på itd.dk/dta2022.


Virksomheden kan indstilles af en tredje part eller af sig selv. Indstilleren offentliggøres ikke.

Der er ingen aldersmæssige eller geografiske begrænsninger, dog skal virksomheden være i Danmark.

 

De indstillede kandidater bedømmes af en særligt udpeget jury, der bestå af fem til syv personer. Juryen nominerer tre kandidater samt udvælger vinderne. Juryens sammensætning offentliggøres snarest.

Den endelige vinder kåres på festaftenen i forbindelse med ITD’s medlemsmøde, der finder sted onsdag den 12. oktober 2022, hvor statuetten bliver udleveret. Den økonomiske gevinst bliver overført til vindernes konti.

 

Vinderen af virksomhedskategorien modtager en kontant præmie på 50.000 kroner, andenpladsen vinder 25.000 kr. og tredjepladsen vinder 10.000 kr. Beløbene er skattepligtige og engangsbeløb. 

 

Vinderne forpligter sig til at bruge præmierne på CSR-området. ITD skal orienteres om initiativerne.


Vinderne opnår ret til at bruge ”Vinder af Danish Transport Award” aktivt i egen markedsføring.

Informationer om indstilleren og den indstillede gemmes kun så længe, det er nødvendigt. Som udgangspunkt indtil vinderne er orienteret. Herefter slettes oplysningerne.