Få inspiration til at fastholde dine dygtige seniormedarbejdere

Adgang til den nødvendige kvalificerede arbejdskraft er en helt afgørende forudsætning for, at danske vejgodstransport- og logistikvirksomheder også i fremtiden kan klare sig i konkurrencen nationalt og internationalt.

Af hensyn til Corona er vi desværre nødt til at udsætte informationsmødet om efterlønsordningen, som vi havde planlagt at afvikle torsdag den 13. januar 2022. Vi vender tilbage med en ny dato i foråret.

 

En af forudsætningerne for at dette kan lykkedes er at arbejdsudbuddet øges, og her spiller seniorerne en væsentlig rolle. Dialog mellem virksomhederne og seniormedarbejderne er afgørende for fastholdelse af seniormedarbejderne. Flere undersøgelser peger nemlig på, at der er potentiale for at hæve arbejdsudbuddet ved at tilbyde ældre medarbejdere mere fleksible arbejdsvilkår, og indlede dialog om fastholdelse i jobbet.

 

I dialogen mellem virksomhederne og seniormedarbejderne er det en vigtig forudsætning, at begge parter har kendskab til de ordninger og lovgivningsmæssige rammer, som understøtter beskæftigelsen af seniorer.

 

I ITD vil vi gerne hjælpe virksomhederne og seniormedarbejdere til at få et bedre kendskab til efterlønsordningen, og hvilken betydning fx modregningsreglerne har for fortsat beskæftigelse.

 

Derfor inviterer vi alle medlemsvirksomheder og jeres seniormedarbejdere til informationsmøde om efterlønsordningen,

torsdag d. 13. januar 2022 kl. 15.00 – 17.00

 

på Trinity Hotel og Konferencecenter, Gl. Færgevej 30, Snoghøj, 7000 Fredericia, hvor ITD vil være vært med kaffe og kagebord.

 

Du bedes tilmelde dig og dine seniormedarbejdere senest d. 5. januar 2022. Har du flere seniormedarbejdere er du velkommen til at tage dem alle med.

 

Arrangementet er for ITD-medlemmer og det er gratis at deltage.

En seniormedarbejder definerer vi som værende ca. 55+.