Farligt gods uddannelse i henhold til ADR kap. 1.3 (”kap. 1.3-uddannelse”)

Personer, hvis opgaver vedrører transport af farligt gods ad vej, skal i et omfang, der svarer til deres ansvarsområder og opgaver, uddannes i de krav, der stilles til transport af sådant gods. Det fremgår af kapitel 1.3 i ADR-konventionen.

På ITD’s kap. 1.3-uddannelse gennemgås de generelle bestemmelser ved transport af farligt gods og der tages udgangspunkt i de arbejdsopgaver, deltagerne udfører eller skal til at udføre i dagligdagen. Derudover drøftes de risici, der er forbundet med transport af farligt gods.

 

Indhold af kurset:

 • Generelle bestemmelser
 • Godsets fareegenskaber (fareklasser)
 • Pligter og ansvar i transportkæden
 • Klassificering, emballering og mærkning af farligt gods
 • Dokumentation (ledsagedokumenter)
 • Godkendelse af køretøjer
 • Bestemmelser for køretøjets mandskab og udstyr
 • Mærkning af køretøjer
 • Betingelser for transport, på- og aflæsning
 • Undtagelser:
     - Transport under ”frimængden”
     - Transport af farligt gods emballeret i begrænsede mængder (LQ)
     - Transport af farligt gods emballeret i undtagne mængder (EQ)
     - ”Håndværkerreglen”
 • Risici og håndtering af nødsituationer

 

Målgruppe

Kurset henvender sig til:

 • Chauffører, der transporterer farligt gods i mængder, hvor krav om ADR-bevis kan fraviges, fx farligt gods under frimængden, emballeret i begrænsede mængder (LQ) eller undtagne mængder (EQ).
 • Andre medarbejdere, der er involveret i transport af farligt gods, eller som i fremtiden skal udføre opgaver med farligt gods, fx disponenter, lagerpersonale mm.

 

Undervisere

Undervisere er ITD’s sikkerhedsrådgivere.

 

Kursusbevis

Efter endt kursus vil hver deltager og arbejdsgiver få udleveret et kursusbevis.

 

Arbejdsgiver skal opbevare dokumentation vedrørende gennemført kapitel 1.3-uddannelse under hele ansættelsesforholdet og i mindst 1 år efter ansættelsesforholdets ophør. Arbejdsgiveren skal stille dokumentationen til rådighed for medarbejderen og kompetente myndigheder.  

 

Varighed: 3 timer - vi afslutter med frokost 12:30. Bemærk, at kurset og frokosten godt kan slutte op til en halv time efter, hvis spørgelysten er stor (hvilket vi håber)!


Få et overblik over aktuelle kurser i vores kalender og se priser og vilkår.  

Fakta
Dato: tirsdag 09. november 2021 09:30 - tirsdag 09. november 2021 12:30
Sted: ITD Huset, Lyren 1, 6330 Padborg
Pris: 750 kroner


Tilmelding her!