Børnepasning

De tre overordnede planlagte kriterier er: 

1. 0-9-årige børn, hvis forældre varetager kritiske funktioner i det offentlige. Forældrene skal have afsøgt andre pasningsmuligheder.
2. 0-9-årige børn, hvis forældre er ansat i en privat virksomhed, der ikke har hjemsendt medarbejderne. Forældrene skal have afsøgt andre pasningsmuligheder. 
3. Børn og unge, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder tilfælde hvor forholdene i barnets eller den unges hjem begrunder et nødpasningstilbud. 

Det bliver kommunerne, der hver især skal foretage den nærmere beskrivelse af kriterierne for nødpasning i de enkelte kommuner. 

De konkrete regler vil blive udstedt hurtigst muligt og vil kunne findes på uvm.dk.