Generel information

ITD vil løbende opdatere siden i takt med, at der kommer nye informationer. På nuværende tidspunkt kan situationen ændre sig hurtigt, så ITD opfordrer virksomheder til at holde sig orienteret her, men også via Udenrigsministeriets rejsevejledning. Har man afdelinger i andre lande, bør man også holde sig orienteret via myndighederne i det pågældende land, da deres rejsevejledning kan afvige fra den danske.

Det danske Udenrigsministeries rejsevejledning kan hentes ned på app eller kan tilgås her.

For information om sygdommen og gode råd til at undgå smitte henviser ITD til Sundhedsstyrelsens oplysninger, som kan findes her.

Som forebyggende tiltag opfordres der til:

-          Vask dine hænder tit eller brug håndsprit
-          Host eller nys i dit ærme – ikke dine hænder
-          Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt
-          Vær opmærksom på rengøring – både hjemme og på arbejdspladsen
-          Vær opmærksom, når du er på steder med tæt kontakt til mange mennesker.

Myndighederne i Danmark har oprettet en fælles side om coronavirus, som kan findes her.

 

Arbejdstilsynets vejledning til transportbranchen kan findes her.

 

 

---OOO---

 

Arbejdsgivere kan kræve coronapas og test

 

Folketinget har vedtaget en lov, der giver arbejdsgivere ret til at kræve, at ansatte viser gyldigt coronapas og genindfører ret til at kræve test for Covid-19.

Folketinget har netop vedtaget et lovforslag, der følger op på den trepartsaftale mellem regeringen, FH og DA om arbejdsgiveres adgang til at pålægge ansatte at vise coronapas eller at lade sig teste for Covid-19 og oplyse resultatet. Loven træder i kraft i morgen den 26. november 2021.

 

Coronapas

Med lovens vedtagelse er det sagligt for en arbejdsgiver at pålægge den ansatte at fremvise et coronapas så længe Covid-19 er kategoriseret som en samfundskritisk sygdom. Foreløbigt er Covid-19 af Epidemikommissionen blevet kategoriseret som samfundskritisk sygdom fra torsdag den 11. november 2021 og en måned frem.

 

Ønsker en arbejdsgiver at gøre brug af muligheden, skal medarbejderne orienteres skriftligt om det på forhånd. Kravet om fremvisning af coronapas skal være sagligt begrundet. Kategoriseringen af Covid-19 som samfundskritisk sygdom er en saglig en begrundelse i sig selv. Afhængig af eventuelle overenskomster eller andre aftaler, kan der være forpligtigelse til at orientere tillidsrepræsentanter eller andre.

 

For få et coronapas skal du være tidligere smittet (inden for de seneste seks måneder), vaccineret eller testet negativ indenfor forskellige tidsintervaller alt efter typen af test. Kravene til et coronapas kan ændres.

 

Test

Med den nye lov genindføres den tidligere mulighed for arbejdsgivere til at pålægge ansatte hurtigst muligt at blive testet for Covid-19 og oplyse arbejdsgiveren om resultatet. Reglerne svarer til, hvad der tidligere har været gældende. Arbejdsgiverne kan desuden pålægge ansatte at anvende selvtest på arbejdspladsen i det omfang, at der er tale om CE-godkendte test, og at test anvendes i overensstemmelse med anvisningerne for den pågældende test.

 

Ønsker arbejdsgiveren at pålægge medarbejderne test, skal der også orienteres skriftligt, eventuelt også til tillidsrepræsentant eller andre. Et pålæg om at blive testet skal være sagligt begrundet. I forhold til test er det ikke en tilstrækkelig saglig begrundelse, at Covid-19 er kategoriseret som samfundskritisk sygdom. Den saglige begrundelse skal findes i hensynet til at begrænse spredningen af smitte med covid-19, herunder arbejdsmiljøhensyn, eller i væsentlige driftsmæssige hensyn på virksomheden. Kravet til begrundelsen er formentlig forskellig alt efter om den ansatte i forvejen er vaccineret.

 

En test pålagt af arbejdsgiver skal så vidt muligt gennemføres i den ansattes sædvanlige arbejdstid. Er det ikke muligt at gennemføre en pålagt test i den ansattes sædvanlige arbejdstid, skal den ansatte kompenseres økonomisk for den tid, der bruges på testen. Endvidere skal den ansatte have dækket eventuelle rimelige udgifter, der afholdes i forbindelse med gennemførelsen af en pålagt test. Samme forhold gælder, hvis testen ikke er særskilt pålagt, men nødvendig for at kunne fremvise gyldigt coronapas.

 

En ansats undladelse af at efterkomme et pålæg om enten coronapas eller test efter forudgående information og varsling af konsekvens, kan sanktioneres efter almindelige ansættelsesretlige regler.

 

 

---OOO---

 

For personer med Nem-ID er det muligt at bestille tid til test, eller møde op ved de mobile teststationer og ved grænsen.

For personer med bopæl udenfor Danmark, som rejser ind i Danmark, kan test ske ved grænsen, herunder Kruså og Frøslev, samt ved de mobile teststationer.

Indrejsende arbejdstagere opfordres til at lade sig teste ved grænsen eller hurtigst muligt efter ankomst til Danmark, hvis de har opholdt sig i højrisikoområder.  For ansatte der rejser ind i Danmark, anbefales det at de isolerer sig i 48 timer efter testen er taget. Hvis du har ansatte, der rejser frem og tilbage dagligt eller ofte fra et højrisikoområde, anbefaler Sundhedsstyrelsen dog i stedet, at de bliver testet hver 7. dag. Der gives kun en tilbagemelding til personer fra udlandet, såfremt testen er positiv. 

 

Se nærmere information her og her.

 

Hent ITD's skabelon 'Pas på hinanden', til at hænge op på kontoret,              

på lageret eller i chaufførstuen   

 


 

 

 

Anbefalinger fra transportorganisationerne samt transportkøbere

 

 

Anbefalinger ved modtagelse og afsendelse af gods                                          
Anbefalinger på flere sprog - samleudgave
Anbefalinger til arbejde på lagre og terminaler