Indrejserestriktioner i Danmark

Testkrav forud for indrejse

 

Fra den 27. december 2021 indføres krav om negativ covid-19 test inden indrejse for personer uden bopæl i Danmark. For personer med bopæl i Danmark er kravet at tage en test inden 24 timer efter indrejse, alternativt tage en forud for indrejse. 

Testen må være en PCR-test der ikke er ældre end 72 timer eller en antigentest der ikke er ældre end 48 timer. 

 

OBS: Personer der indrejser med henblik på udførsel af godstransport er undtaget fra kravet.

 

Læs mere her.

 

Indrejse (gældende fra mandag den 25. oktober 2021):

  • I EU- og Schengenområdet vil personer, der er færdigvaccinerede, tidligere smittede og personer, som har en negativ test, fremover kunne rejse ind i Danmark uden restriktioner. For øvrige vil der gælde et krav om, at de skal testes senest 24 timer efter indrejse til Danmark. Kravet vil også gælde personer med dansk statsborgerskab eller med fast bopæl i Danmark, når de indrejser i Danmark.
  • For hele verden fjernes kravet om anerkendelsesværdigt formål og kravet om test forud for indrejse.
  • Politiets COVID-19-relaterede grænsekontrol ophører.
  • Færdigvaccinerede fra OECD-lande, lande fra EU’s positivliste, som Danmark har åbnet for, og lande, der løbende tilknyttes EU’s coronapasordning, kan indrejse i Danmark uden krav om test og isolation.
  • For ikke-vaccinerede, der indrejser fra lande fra EU’s positivliste, som Danmark har åbnet for, kræves der test efter indrejse.
  • Indrejsende fra øvrige lande vil skulle testes og gå i isolation efter indrejse.
  • For krydstogtturisme vil der gælde krav om coronapas før ombordstigning samt krav om test før landgang i Danmark, såfremt der udbryder smitte på skibet.

Kilde: Justitsministeriet 

 

Øvrig FAQ: 

 

Jeg er netop kommet fri af selvisolation efter corona, men kan stadig teste positiv. Gælder der særlige regler? 

Ja, personer, der tidligere har været smittet med covid-19, er undtaget fra krav om isolation, hvis de kan fremvise dokumentation for et positivt testresultat for covid-19, som er foretaget ved antigen- eller PCR-test, og som på indrejsetidspunktet er mindst 14 dage og højst 12 uger gammelt. De vil ligeledes være undtaget fra krav om test efter indrejse. Dette gælder både danske og udenlandske borgere. 

 

Jeg beskæftiger udenlandske chauffører, skal jeg udarbejde en plan for test? 

Godstransport er undtaget kravet om, at arbejdsgiver skal udarbejde en plan for test af tilrejsende arbejdskraft. Det samme gælder personer, bosat i grænselandet. For øvrige medarbejdere har Arbejdstilsynet udarbejdet en vejledning - se nærmere her.  

 

Jeg beskæftiger udenlandske medarbejdere, hvordan håndterer jeg dokumentation for negativ test?

Der er etableret en ny digital løsning for personer som ikke har et dansk CPR-nummer, som for eksempel vandrende arbejdstagere. Man registrerer sig før test, og kan efterfølgende se testresultatet på siden.

Siden kan ses her.

 

Hvad omfatter ’Grænselandet’? 

Slesvig-Holsten, Sydsverige (Blekinge og Skåne län) eller Västsverige (Hallands og Västra Götalands län).  

 

Må der være to personer i en lastbil? 

Ja, tomandsbetjent kørsel er fortsat tilladt. Chauffører, der kører sammen, kan ligeledes isolere sig sammen. 

Hvad er råd omkring rejser til udlandet? 

Udenrigsministeriet fraråder alle rejser til alle lande. Det gælder også erhvervsrejser, dog med visse undtagelser. Udrejse med henblik på godstransport, samt deltagelse i forretningskritiske møder frarådes ikke. 

Yderligere information kan findes her.  

 

Hvor kan jeg bestille tid til PCR-test? 

 

Hvor kan jeg se adresse for teststeder? 

Samlet oversigt. På kortet er både PCR- og antigentestcentre noteret.

 

Gælder der andre krav i udlandet? 

Andre lande kan have egne særlige regler omkring test og anmeldelse. ITD anbefaler, at man gør sig bekendt med reglerne i de lande, man rejser til og igennem. Se eventuelt nærmere info på ITD’s corona-landeinformation. 

 

Hvad gør jeg, hvis jeg er i udlandet over 7 dage, og ikke kan få en PCR-test her? 

Antigen test accepteres også (opdatering 27/4 2021) 

 

 

Opdateret 23/12 2021 kl. 21.01