Indrejserestriktioner i Danmark

Der er visse restriktioner for indrejse i Danmark. Disse er 26. oktober suppleret med krav om at kunne fremvise en negativ test for covid-19, hvis man indrejser fra et højrisikoområde. Testen må maksimalt være taget 72 forud for indrejse. Godstransport er ikke omfattet af restriktionerne.

 

Fra 26/10 2020 intensiveres stikprøvekontrollen ved grænserne. Alle grænseovergange kan benyttes.

 

For overnatningsfaciliteter gælder retningslinjer, der kan findes her.

 

Krav ved indrejse:

 

Personer der indrejser med henblik på godstransport: Godstransport anses som et anerkendelsesværdigt formål. Der stilles ikke krav om at kunne fremvise negativ testresultat uanset, om chaufføren har bopæl i et højrisikoland. Chaufføren skal medbringe dokumentation for, at hun/han skal udføre godstransport.

Undtagelsen fra test gælder uanset om chaufføren rejser ind i Danmark med lastbil eller på anden vis (eks. personbil eller fly), for at overtage en lastbil i Danmark.

Se evt. yderligere fra Transportministeriet her

 

NB! Bemærk at såfremt chaufføren bliver kørt ind i landet af en anden person, eksempelvis et familiemedlem, skal denne person også lovligt kunne køre ind i landet. At man kører en lastbilchauffør over grænsen anses ikke i sig selv som anerkendelsesværdigt. For personer med bopæl i grænselandet (Schleswig-Holstein, Skåne, Halland, Blekinge og Norge) vil man dog kunne køre ind i Danmark uden et anerkendelsesværdigt formål, såfremt man er i besiddelse af en test, der er under 72 timer før indrejse.

ITD anbefaler at chauffører, ikke får familiemedlemmer etc. til at køre sig over grænsen, men enten kører selv eller med andre lastbilchauffører (sidstnævnte selvfølgelig under iagttagelse af hygiejneforhold).  

 

Personer med dansk bopæl eller dansk statsborgerskab: Danske statsborgere og personer med bopæl i Danmark må rejse ind i Danmark uanset formål og uden at medbringe en negativ COVID-19-test.

 

Personer med bopæl i grænselandet (Norge, Schleswig-Holstein, Skåne, Halland og Blekinge): Disse personer må rejse ind uden test eller anerkendelsesværdigt formål, såfremt regionen anses for at være åben. Opfylder regionen ikke kravene til at være åben, skal man kunne dokumentere et anerkendelsesværdigt formål eller en negativ COVID-19-test.

 

Personer med bopæl i ikke-højrisikolande: Personer med bopæl i "åbne" (gule) lande må rejse ind uanset formål, og uden at skulle fremvise negativ COVID-19-test. Hvis man indrejser fra et karantæneland (orange), som ikke anses for at være et højrisikoland, skal man kunne dokumentere et anerkendelsesværdigt formål, men der er ikke krav om at kunne fremvise en negativ COVID-19-test.

 

Personer med bopæl i højrisikolande med andre anerkendelsesværdige formål: Disse personer skal kunne fremvise dokumentation for det anerkendelsesværdige formål OG en negativ test for COVID-19, der maksimalt 72 timer før indrejse. En liste fra uge 43 over højrisikoområder i EU, Schengen og UK kan findes her. For lande udenfor EU, Schengen og UK betragtes alle karantænelande som højrisikolande. Bemærk, at chauffører, der indrejser med henblik på godstransport, er undtaget kravet om at kunne fremvise negativ test.

 

Personer med bopæl i højrisikolande uden anerkendelsesværdige formål: Disse personer kan ikke rejse ind i Danmark, uanset om de kan fremvise et negativt test for COVID-19.

 

Selvisolation ved indrejse:

Det følger af Udenrigsministeriets rejsevejledning om der anbefales selvisolation. Dette vil ofte ske, når der frarådes ikke nødvendige rejser til det pågældende land.

Myndighedernes anbefaling om selvisolation efter hjemkost fra et karantæneland er ikke rette mod eksportchauffører

For øvrige erhvervsrejser henvises til Udenrigsministeriets hjemmeside

 

 

 

 

Myndighedernes information om indrejse kan findes her.

 

 

 

Personer både med og uden bopæl i Danmark, og som rejser i Danmark, kan blandt andet blive testet ved grænseovergangene Kruså og Frøslev. Derudover kan de også blive testet ved de mobile teststationer. Se mere her.

 

 

 

Opdateret 5/11 2020, kl. 16.46