Indrejserestriktioner i Danmark

Genåbning

I forbindelse med den gradvise genåbning skal alle, der fra 1. marts 2021 indrejser til Bornholm, kunne fremvise en negativ coronatest, som er taget maksimalt 72 timer før afgang. Der er dog en række undtagelser til testkrav, herunder personer, der indrejser med henblik på at udføre godstransport.

 

Grænseovergange

Fra midnat d. 20/2 2021 lukke flere grænseovergange og kontrollen intensiveres, hvilket formentlig vil medføre øget ventetid ved grænserne.

Alle passager af den dansk/tyske landgrænse skal ske på en af følgende godkendte grænseovergange.

Grænseovergangen i Frøslev (bemandet døgnet rundt)

Grænseovergangen i Sæd (bemandet døgnet rundt)
Grænseovergangen i Padborg (bemandet døgnet rundt)
Grænseovergangen i Pebersmark (bemandet i tidsrummet mellem klokken 10.00 til 18.00)
Grænseovergangen i Kruså (bemandet døgnet rundt) – kan ej benyttes af køretøjer over 3,5 tons
Grænseovergangen Skomagerhus, kan kun benyttes af gående (bemandet mellem klokken 10.00 til 18.00)

Rømø-Sild færgen vil sejle i normal drift. På togstationerne i Padborg og Tønder udføres der kontrol i togene.

 

 

Regler for indrejse, test og isolation

Tabellen er beregnet til at give et bedre overblik over regler for personer der udfører, eller har relation til godstransport. Vær opmærksom på at der findes sideløbende regler for indrejseforbud, isolation og testkrav i forbindelse med indrejse. At man er undtaget fra et af kravene, betyder ikke at man er undtaget for alle. Se henvisninger til noter, da der kan være betingelser for undtagelser. 

 

 

Chauffør med bopæl i DK 

 

Chauffør med bopæl i udlandet 

Chauffør med bopæl i UK 

Pendlere, der bor i grænseområdet 

Udlændinge uden anerkendelsesværdige formål 

Indrejseforbud 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej1)

Ja 

Krav om isolation under arbejde 

Nej3)

Nej 

Nej 

Nej 

Ej relevant 

Krav om isolation i fritiden2)

Nej3)

Ja 

Ja 

Ja 

Ej relevant 

Krav om PCR- eller hurtigtest inden 24 timer efter indrejse 

Nej4)

Nej4)

Nej4)

Nej5)

Ej relevant 

Mulighed for undtagelse fra isolationskrav, ved at have en negativ PCR- test der maksimalt er 7 dage gammel. 

Ja 

Nej 

Nej 

Nej5)

Ej relevant 

Krav om negativ antigen- eller PCR- test der maksimalt er 24 timer gammel ved indrejse 

Nej 

Nej 

Nej

Nej 

Ej relevant 

 

1) Udenlandske pendlere (ikke-danske statsborgere) skal fremvise negativ antigen- eller PCR-test, der maksimalt er 72 timer gammel ved indrejse. 

 

2) Isolation kan ske i et køretøj, der anvendes til godstransport, i det omfang, det er lovligt efter køre- og hviletidsreglerne. 

Personer, der er i isolation i et køretøj, må afbryde isolationen for at anvende toilet- og badefaciliteter og foretage nødvendigt indkøb af fødevarer i nærheden. Ligeledes må isolation afbrydes for at isolere sig et andet sted, eksempelvis privat hjem. 

Virksomheden må stille en overnatningsfacilitet til rådighed, forudsat at der er mulighed for overnatning og adgang til basale fornødenheder, herunder mad og drikke. 

 

3) Danske chauffører er undtaget krav om isolation, hvis de har fået foretaget en PCR-test, som er maksimalt 7 dage gammel i forhold til indrejsetidspunktet. 

Personer, der er indrejst mere end 6 gange i løbet af de sidste 30 dage før indrejsetidspunktet, er også undtaget krav om isolation. 

 

4) Et krav hvis man ankommer med fly. Testen skal foretages inden lufthavnen forlades, eller indenfor 24 timer efter indrejse, hvis test i lufthavnen ikke er muligt. Testen kan være PCR-test eller antigentest.  

Godschauffører, der indrejser via sø- eller landegrænse, er undtaget kravet om at få foretaget en test indenfor 24 timer efter indrejse. Der er dog visse krav om test inden indrejse for at undgå isolation. 

 

5) Pendler med bopæl i grænselandet, er undtaget test indenfor 24 timer efter indrejse, hvis pågældende har en negativ antigen- eller PCR- test der maksimalt er 72 timer gammel. 

Personer der udrejser igen indenfor 24 timer, er undtaget for testkrav. 

 

 

Øvrig FAQ: 

 

Jeg er netop kommet fri af selvisolation efter corona, men kan stadig teste positiv. Gælder der særlige regler? 

Ja, personer, der tidligere har været smittet med covid-19, er undtaget fra krav om isolation, hvis de kan fremvise dokumentation for et positivt testresultat for covid-19, som er foretaget ved antigen- eller PCR-test, og som på indrejsetidspunktet er mindst 14 dage og højst 12 uger gammelt. De vil ligeledes være undtaget fra krav om test efter indrejse. Dette gælder både danske og udenlandske borgere. 

 

Jeg beskæftiger udenlandske chauffører, skal jeg udarbejde en plan for test? 

Godstransport er undtaget kravet om, at arbejdsgiver skal udarbejde en plan for test af tilrejsende arbejdskraft. Det samme gælder personer, bosat i grænselandet. For øvrige medarbejdere har Arbejdstilsynet udarbejdet en vejledning - se nærmere her.  

 

Jeg beskæftiger udenlandske medarbejdere, hvordan håndterer jeg dokumentation for negativ test?

Der er etableret en ny digital løsning for personer som ikke har et dansk CPR-nummer, som for eksempel vandrende arbejdstagere. Man registrerer sig før test, og kan efterfølgende se testresultatet på siden.

Siden kan ses her.

 

Hvad omfatter ’Grænselandet’? 

Slesvig-Holsten, Sydsverige (Blekinge og Skåne län) eller Västsverige (Hallands og Västra Götalands län).  

 

Må der være to personer i en lastbil? 

Ja, tomandsbetjent kørsel er fortsat tilladt. Chauffører, der kører sammen, kan ligeledes isolere sig sammen. 

Hvad er råd omkring rejser til udlandet? 

Udenrigsministeriet fraråder alle rejser til alle lande. Det gælder også erhvervsrejser, dog med visse undtagelser. Udrejse med henblik på godstransport, samt deltagelse i forretningskritiske møder frarådes ikke. 

Yderligere information kan findes her.  

 

Hvor kan jeg bestille tid til PCR-test? 

 

Hvor kan jeg se adresse for teststeder? 

Bemærk, at der ikke kan laves PCR-test på hurtigteststeder. 

 

Samlet oversigt. På kortet er både PCR- og antigentestcentre noteret.

 

Region Syddanmark 

Gælder der andre krav i udlandet? 

Andre lande kan have egne særlige regler omkring test og anmeldelse. ITD anbefaler, at man gør sig bekendt med reglerne i de lande, man rejser til og igennem. Se eventuelt nærmere info på ITD’s corona-landeinformation. 

 

Hvad gør jeg, hvis jeg er i udlandet over 7 dage, og ikke kan få en PCR-test her? 

Der mangler afklaring fra myndighederne på dette spørgsmål. ITD anbefaler at få taget en PCR-test, så snart det er muligt. 

 

 

Opdateret 4/3 2021 kl. 11.01