Indrejserestriktioner i Danmark

Grænseovergange

Fra den 30. april 2021 ophæves den skærpede grænseindsats. Det betyder at grænseovergange til Tyskland der har været lukket eller haft begrænsede åbningstider, igen er åbne. Læs nyhed fra Rigspolitiet her.

 

 

Regler for indrejse, test og isolation

Tabellen er beregnet til at give et bedre overblik over regler for personer der udfører, eller har relation til godstransport. Vær opmærksom på at der findes sideløbende regler for indrejseforbud, isolation og testkrav i forbindelse med indrejse. At man er undtaget fra et af kravene, betyder ikke at man er undtaget for alle. Se henvisninger til noter, da der kan være betingelser for undtagelser. 

 

 

Chauffør med bopæl i DK 

 

Chauffør med bopæl i udlandet 

Pendlere, der bor i grænseområdet 

Krav om isolation under arbejde 

Nej2)

Nej 

Nej 

Krav om isolation i fritiden1)

Nej2)

Ja

Ja 

Krav om PCR- eller hurtigtest inden 24 timer efter indrejse 

Nej3)

Nej3)

Nej4)

Mulighed for undtagelse fra isolationskrav, ved at have en negativ antigen- eller PCR-test der maksimalt er 7 dage gammel. 

Ja 

Nej 

Nej4)

Krav om negativ antigen- eller PCR- test der maksimalt er 24 timer gammel ved indrejse 

Nej 

Nej 

Nej 

 

1) Isolation kan ske i et køretøj, der anvendes til godstransport, i det omfang, det er lovligt efter køre- og hviletidsreglerne. 

Personer, der er i isolation i et køretøj, må afbryde isolationen for at anvende toilet- og badefaciliteter og foretage nødvendigt indkøb af fødevarer i nærheden. Ligeledes må isolation afbrydes for at isolere sig et andet sted, eksempelvis privat hjem. 

Virksomheden må stille en overnatningsfacilitet til rådighed, forudsat at der er mulighed for overnatning og adgang til basale fornødenheder, herunder mad og drikke. 

Undtagelse: Er man indrejst fra et land eller region, som på indrejsetidspunktet fremgår af listen over 'Gule regioner og lande', og som ikke har gjort nævneværdigt ophold (ophold grundet KHT er undtaget som nævneværdigt ophold) i områder som ikke fremgår af denne liste, er man ikke omfattet af krav om isolation. Se lande på listen her

 

2) Danske chauffører er undtaget krav om isolation, hvis de har fået foretaget en antigen- eller PCR-test, som er maksimalt 7 dage gammel i forhold til indrejsetidspunktet. 

Personer, der er indrejst mere end 6 gange i løbet af de sidste 30 dage før indrejsetidspunktet, er også undtaget krav om isolation. 

 

3) Et krav hvis man ankommer med fly. Testen skal foretages inden lufthavnen forlades, eller indenfor 24 timer efter indrejse, hvis test i lufthavnen ikke er muligt. Testen kan være PCR-test eller antigentest.  

Godschauffører, der indrejser via sø- eller landegrænse, er undtaget kravet om at få foretaget en test indenfor 24 timer efter indrejse. Der er dog visse krav om test inden indrejse for at undgå isolation. 

 

4) Pendler med bopæl i grænselandet, er undtaget test indenfor 24 timer efter indrejse, hvis pågældende har en negativ antigen- eller PCR- test der maksimalt er 72 timer gammel. 

Personer der udrejser igen indenfor 24 timer, er undtaget for testkrav. 

 

Indrejse (gældende fra mandag den 25. oktober 2021):

  • I EU- og Schengenområdet vil personer, der er færdigvaccinerede, tidligere smittede og personer, som har en negativ test, fremover kunne rejse ind i Danmark uden restriktioner. For øvrige vil der gælde et krav om, at de skal testes senest 24 timer efter indrejse til Danmark. Kravet vil også gælde personer med dansk statsborgerskab eller med fast bopæl i Danmark, når de indrejser i Danmark.
  • For hele verden fjernes kravet om anerkendelsesværdigt formål og kravet om test forud for indrejse.
  • Politiets COVID-19-relaterede grænsekontrol ophører.
  • Færdigvaccinerede fra OECD-lande, lande fra EU’s positivliste, som Danmark har åbnet for, og lande, der løbende tilknyttes EU’s coronapasordning, kan indrejse i Danmark uden krav om test og isolation.
  • For ikke-vaccinerede, der indrejser fra lande fra EU’s positivliste, som Danmark har åbnet for, kræves der test efter indrejse.
  • Indrejsende fra øvrige lande vil skulle testes og gå i isolation efter indrejse.
  • For krydstogtturisme vil der gælde krav om coronapas før ombordstigning samt krav om test før landgang i Danmark, såfremt der udbryder smitte på skibet.

Kilde: Justitsministeriet 

 

Øvrig FAQ: 

 

Jeg er netop kommet fri af selvisolation efter corona, men kan stadig teste positiv. Gælder der særlige regler? 

Ja, personer, der tidligere har været smittet med covid-19, er undtaget fra krav om isolation, hvis de kan fremvise dokumentation for et positivt testresultat for covid-19, som er foretaget ved antigen- eller PCR-test, og som på indrejsetidspunktet er mindst 14 dage og højst 12 uger gammelt. De vil ligeledes være undtaget fra krav om test efter indrejse. Dette gælder både danske og udenlandske borgere. 

 

Jeg beskæftiger udenlandske chauffører, skal jeg udarbejde en plan for test? 

Godstransport er undtaget kravet om, at arbejdsgiver skal udarbejde en plan for test af tilrejsende arbejdskraft. Det samme gælder personer, bosat i grænselandet. For øvrige medarbejdere har Arbejdstilsynet udarbejdet en vejledning - se nærmere her.  

 

Jeg beskæftiger udenlandske medarbejdere, hvordan håndterer jeg dokumentation for negativ test?

Der er etableret en ny digital løsning for personer som ikke har et dansk CPR-nummer, som for eksempel vandrende arbejdstagere. Man registrerer sig før test, og kan efterfølgende se testresultatet på siden.

Siden kan ses her.

 

Hvad omfatter ’Grænselandet’? 

Slesvig-Holsten, Sydsverige (Blekinge og Skåne län) eller Västsverige (Hallands og Västra Götalands län).  

 

Må der være to personer i en lastbil? 

Ja, tomandsbetjent kørsel er fortsat tilladt. Chauffører, der kører sammen, kan ligeledes isolere sig sammen. 

Hvad er råd omkring rejser til udlandet? 

Udenrigsministeriet fraråder alle rejser til alle lande. Det gælder også erhvervsrejser, dog med visse undtagelser. Udrejse med henblik på godstransport, samt deltagelse i forretningskritiske møder frarådes ikke. 

Yderligere information kan findes her.  

 

Hvor kan jeg bestille tid til PCR-test? 

 

Hvor kan jeg se adresse for teststeder? 

Samlet oversigt. På kortet er både PCR- og antigentestcentre noteret.

 

Gælder der andre krav i udlandet? 

Andre lande kan have egne særlige regler omkring test og anmeldelse. ITD anbefaler, at man gør sig bekendt med reglerne i de lande, man rejser til og igennem. Se eventuelt nærmere info på ITD’s corona-landeinformation. 

 

Hvad gør jeg, hvis jeg er i udlandet over 7 dage, og ikke kan få en PCR-test her? 

Antigen test accepteres også (opdatering 27/4 2021) 

 

 

Opdateret 14/10 2021 kl. 16.42