Initiativer på vejtransportområdet

Der er suspenderet for flere frister både nationalt og på EU-plan.

 

En oversigt over de danske lempelser kan findes her

 

Nærmere info kan også findes på Færdselsstyrelsens hjemmeside, hvor der også er en oversigt over hvilke lempelser der er vedtaget for beviser, tilladelser m.v. udstedt i andre EU-lande. Gule felter med krydser markerer at lempelsen ikke finder anvendelse for de pågældende dokumenter udstedt i landet.

 

 

 

Lempelser i forhold til CEMT-tilladelser:

- synscertifikater efter CEMT-bestemmelserne (ECMT Certificate of Roadworthiness Test for Motor Vehicles and Trailers). Gyldigheden for disse certifikater der udløber efter 12. marts er forlænget til 30. juni 2020. 

- Myndighedernes opfordres til at vise konduite hvis korttidstilladelser udløber undervejs grundet forhold som opstår som følge af coronavirus. 

 

Opdateret 25/6 2020 kl. 12.53