Kompensation selvstændige

Midlertidig kompensationsordning for selvstændige er nu åben.
Virksomheder med maksimalt 10 fuldtidsansatte kan nu søge om at få kompensation for tabt omsætning som følge af COVID-19.

Kompensationsordningen indebærer, at selvstændige, der ejer minimum 25 % af virksomheden, maksimalt har 10 fuldtidsansatte og oplever et omsætningstab på mindst 30 % som følge af COVID-19, kan søge om kompensation, der vil dække op til 75 % af det forventede omsætningstab, dog maksimalt 23.000 kroner per måned per ejer, i perioden 9. marts 2020 til 8. juni 2020.

Det er vigtigt, at man orienterer sig grundigt omkring kriterierne for at opnå kompensation, da man ellers risikerer at skulle tilbagebetale udbetalt kompensation, hvis det forventede omsætningstab på mindst 30 % ikke har realiseret sig, eller man som virksomhedsejer har en personlig indkomst på over 800.000 kroner for regnskabsåret 2020.

Man kan finde yderligere information nedenfor eller besøge virksomhedsguiden.dk.

Virksomhedsejere skal underskrive en tro og love-erklæring ved indmeldelse af et forventet omsætningstab og begrunde, hvordan omsætningstabet er en konsekvens af COVID-19. Erhvervsstyrelsen har udarbejdet en ansøgningsvejledning, hvor der er udstukket retningslinjer for, hvordan det forventede omsætningstab skal beregnes.

Ansøgning om kompensation skal ske på Erhvervsstyrelsens hjemmeside


Kriterier for midlertidig kompensation for selvstændige:


Krav til virksomheden:

 • Virksomheden skal være registreret i CVR-registeret. (Selvstændige uden CVR-nummer kan få dækket 75 % af det forventede B-indkomsttab, dog maksimalt 23.000 kroner per måned.)
 • Virksomheden skal være registreret senest den 9. marts 2020.
 • Virksomheden må maksimalt have 10 fuldtidsansatte. Deltidsansatte medregnes forholdsmæssigt i opgørelsen af fuldtidsansatte.
 • Virksomheden skal opleve omsætningstab i 2020 på mindst 30 procent sammenlignet med den tilsvarende periode i 2019.
 • Virksomhedens omsætning skal være på mindst 10.000 kroner i gennemsnit per måned opgjort med udgangspunkt i de seneste 12 måneder op til den 1. marts 2020.


Krav til virksomhedsejeren:

 • Virksomhedsejeren (og eventuel medarbejdende ægtefælle) skal være registreret i CPR-registeret
 • Virksomhedsejeren skal eje mindst 25 % af virksomheden
 • Virksomhedsejeren skal arbejde i virksomheden
 • Virksomhedsejere, der er sygemeldt og modtager sygedagpenge, kan ikke søge kompensation.
 • Virksomhedsejeren risikerer at skulle tilbagebetale kompensation, hvis denne opnår en personlig indkomst på over 800.000 kroner i 2020

  Hvor meget kompensation ydes der? 
 • Selvstændige med CVR-nummer kan få dækket 75 % af det forventede omsætningstab. Der kan dog maksimalt udbetales 23.000 kroner per måned per selvstændig i virksomheden. En selvstændig med flere CVR-numre kan kun opnå kompensation for én af sine virksomheder.
 • Såfremt den selvstændige har en medarbejdende ægtefælle, hæves loftet for den maksimale kompensation med 100 % svarende til i alt 46.000 kroner per måned per selvstændig. Den medarbejdende ægtefælle skal have deltaget væsentligt i driften af virksomheden inden 9. marts 2020, og vedkommendes A- og B-indkomst må ikke overstige 800.000 kroner i 2020.
 • Kompensationen er skattepligtig.
 • Virksomhederne vil ikke kunne få dækket de samme omkostninger fra flere forskellige støtteordninger. Men den selvstændige virksomhedsejer kan benytte ordningen om lønkompensation til sine ansatte.
 • Virksomheder kan benytte forskellige ordninger til kompensation af forskellige omkostninger samtidigt (for eksempel lønkompensation og kompensation for faste udgifter). Virksomheder kan ikke ansøge forskellige ordninger for kompensation af de samme omkostninger 

 

Hvor længe ydes der kompensation til selvstændige virksomhedsejere?

 • Kompensationsordningen for selvstændige gælder fra den 9. marts 2020 til den 8. juni 2020.
 • Virksomhedsejeren kan være omfattet af ordningen i maksimalt tre måneder.

 

Hvordan ansøges der om kompensation til selvstændige?

Erhvervsstyrelsen vil efterfølgende kontrollere, at omsætningen er faldet:

 • For selvstændige med CVR-nummer anvendes nedgang i moms som opgørelse af omsætningstabet. Erhvervsstyrelsen sammenligner derfor den selvstændiges momsindberetninger for 2019 med den selvstændiges momsindberetninger for 2020. For selvstændige, der ikke svarer moms, anvendes lønsumsafgiften som opgørelse. Kontrol af, hvorvidt den selvstændige arbejder i virksomheden, tjekkes gennem CPR sammenholdt med CVR og eIndkomst. På tilsvarende vis kontrolleres der for den selvstændiges personlige indkomst i regnskabsåret for 2020.
 • Erhvervsstyrelsen vil pålægge enhver virksomhed at anvende revisorbistand.
 • Såfremt virksomheden har eksisteret under 6 måneder, skal virksomheden på anden måde godtgøre, at der er tale om et omsætningsfald som følge af COVID-19. For eksempel gennem konteringsoplysninger med videre.

 

Yderligere informationer:

Hvis du har behov for flere informationer om hjælpepakken, kan du læse mere om den her eller kontakte ITD.