Frankrig

Fra 17. marts 2020 kl. 12.00 er mange aktiviteter og offentlige forsamlinger lukket ned. Personer har kun lov til at bevæge sig ud, hvis det er for at købe mad, gå på arbejde eller i nødstilfælde. Vær i dialog med ordregiver om, hvorvidt læsse-/lossested har åbent.

 

De eksterne grænser (ikke-EU) er foreløbigt lukket.

 

Frankrig har indført følgende regler for godstransport:

- Regler om fysisk afstand skal overholdes

- Hvis der ikke er adgang til vand skal desinfektion gøres tilgængelig

- Ingen personlig kontakt er tilladt, når der underskrives aftaler

- Gods kan udelukkende leveres det sted, som er angivet på transportdokumnetet

- Levering hjemme kan kun ske ved, at godset efterlades ved døres. Ingen fysisk kontakt til kunden er tilladt

 

IRU anbefaler at man medbringer følgende to dokumenter ved nationaltransport i Frankrig :

 

- "Attestation justificatif de déplacement professionnel"

- "Attestation de déplacement"

 

Vores franske søster organisation, FNTR, har informeret os om, at dokumentet "Voyage international depuis l’étranger vers la France métropolitaine / International travel from abroad to mainland France" og de ovenstående dokumenter kan erstattes af nedenstående dokument ved international transport: 

 

- "Annex 3 Template of Certificate for International Transport Workers"

 


Ved Cabotage anbefales det at medbringe alle 3 dokumenter. 

 

De franske myndigheder har ligeledes meldt ud, at køretøjet ved kørsel i Frankrig godt må være bemandet med to chauffører, forudsat at reglen om 1 meters afstand kan overholdes. 

 

Følgende kørselsforbud er ophævet:

For flyttetransporter (inkl. efterfølgende tomkørsel i forbindelse hermed) fra 20. maj til og med 21. maj samt 31. maj kl. 22.00 til og med 1. juni ophævet.

For transport af foder/fødevarer, hygiejne og medicinske produkter eller konstruktionsmaterialer til konstruktion af offentlige bygninger samt postpakker (inkl. efterfølgende tomkørsel i forbindelse hermed) er kørselsforbuddet ophævet fra 20. maj kl. 16.00 til og med hele 21. maj samt fra 31. maj kl. 22.00 og hele 1. juni. 

 

En liste over åbne servicestationer kan findes her.

 

Opdateret 19/5 2020 kl. 17.50