Spanien

Den spanske regering har indført undtagelsestilstand foreløbig indtil 7. juni. Det indbærer blandt andet nedlukning og restriktioner. 

Godstransport både national og international er undtaget fra disse indskrænkninger.  Transportvirksomheder bør være i kontakt med ordregiver, om hvorvidt læsse-/lossestedet i Spanien er lukket.

 

Det anbefales at chaufføren medbringer en erklæring fra arbejdsgiver. Erklæringen kan findes i dette i annekset her.

Generelt opfordres der til at medbringe maske. Ved tomandsbetjente biler skal man anvende maske i køretøjet. 

 

Der er restriktioner for indrejse i Spanien lukkes fra 17. marts 2020 og foreløbig frem til 7. juni 2020. Følgende må rejse ind:

- Godstransport

- Spanske statsborgere

- Personer bosiddende i Spanien

- Pendlere 

- I tilfælde af force majeure

 

Personer der rejser ind i Spanien er underlagt 14 dages karantæne, medmindre indrejsen sker i forbindelse med en godstransport. Kører chaufføren derimod ind i Spanien i personbil er han/hun underlagt karantænekravet.

 

Kørselsforbud i Spanien er suspenderet til og med 6. juni som følge af undtagelsestilstanden. Se mere her. 

 

Man skal holde 1 meters afstand til andre personer. Det gælder også for tomands betjente køretøjer. 

 

De fleste hoteller er lukket ned. For chauffører der har brug for overnatning på hotel, er der lavet en liste over åbne hoteller

 

Forbuddet mod at holde det regulære ugentlige hvil i køretøjet er suspenderet til 31/5 2020, så længe køretøjet har egnede forhold og står stille. 

 

 

Opdateret 25/5 2020 kl. 17.00