VIP Partner

Kom helt til bunds i dine digitale muligheder med ITD Logtech Hubs VIP-program

YdelserVIP-analyseforløb med anbefalinger

Dybdegående analyseforløb:

Fase 1: Her foretages en detaljeret kortlægning af ét eller flere forretningsområder i virksomheden. Herefter identificeres i samarbejde, hvor der er forbedringspotentialer i arbejdsprocesser og systemer.

Fase 2: Her finder vi frem til, hvordan virksomheden konkret kan handle på forbedringsmulighederne, og sammen laver vi et eller flere konkrete løsningsforslag som omsættes til en strategi eller et mock-up på produkt/service.

 

2 x Workshops – digitale arbejdsprocesser

Med udgangspunkt i analysen faciliteres to workshops. I den første fokuseres der internt i organisationen på workflows, processer og brugerinteraktion for optimering og effektivisering. Den anden workshop har samme fokus, men her kigges der på det digitale samarbejde med en kunde og muligheden for et øget samarbejde, hvor kunden deltager i workshoppen.

 

Mulighed for at investere i startups relateret til egne projekter i regi af ITD Logtech Hub

VIP Partnere kan aktiv deltage i udvælgelse af startup-kandidater, der bliver visiteret til at etablere sig ved ITD Logtech Hub i Aarhus, og sikre et match i forhold til egne forretningsmæssige udfordringer og potentialer.

 

Aktive VIP Partnere har fortrinsret i nye pilotprojekter og feltforsøg

VIP Partnere får en helt unik mulighed for at præge udviklingen af de løsninger, som ITD enten udvikler selv eller anbefaler til branchen.

 

Gratis flexplads i kontorfællesskab

Mulighed for at booke gratis skrivebordsplads, en flexplads, med mulighed for yderligere én flexplads til rådighed i de perioder, hvor man deltager i projekter.

 

Adgang til ITD Logtech Hub og kontorfællesskab

Mulighed for tilkøb af én skrivebordplads, en flex-plads, som er gratis i de perioder, hvor man deltager aktivt i projekter.

 

Løbende tilbud om deltagelse i pilotprojekter og feltforsøg

Mulighed for at præge udviklingen af nye services med specifikke funktionaliteter, en mulighed for at komme helt tæt på den seneste forskning og udvikling.

 

Mentor for startups

I forbindelse med startup-programmet kan Logtech Hub opfordre VIP-partnere til at indgå som mentor for startup-virksomheder, hvis det er relevant for både startup og vognmand.

 

Inspiration og ny viden

ITD Logtech Hub demonstrerer nye teknologier og ny viden om digital kultur. Vi byder velkommen til ITD Days/åbent hus, og der afholdes løbende webinarer, paneldebatter, foredrag og lignende.