Affald - forberedelseskursus til indsamlerprøven

I alle indsamlingsvirksomheder skal der være mindst én person, som har bestået indsamlerprøven og dermed fået et indsamlerbevis. På ITD’s forberedelseskurser gennemgås den relevante lovgivning, Miljøstyrelsens undervisningsmateriale og praktiske eksempler fra hverdagen.

Affald - forberedelseskursus til indsamlerprøven
I alle indsamlingsvirksomheder skal der være mindst én person, som har bestået indsamlerprøven og dermed fået et indsamlerbevis. Hvis I driver indsamlingsvirksomhed fra flere adresser (P-numre), hvor der er 10 ansatte eller mere, skal der være mindst én person på hvert P-nummer, som har et indsamlerbevis.

Hvis en virksomhed ikke længere har mindst én person ansat med indsamlerbevis, bortfalder godkendelsen som indsamlingsvirksomhed. I har dog en periode på 6 måneder, efter personen med indsamlerbevis er fratrådt, til at ansætte en ny person med indsamlerbevis.

Indsamlerprøven
Et indsamlerbevis opnås ved at bestå indsamlerprøven. Indsamlerprøven er en online test, der består af 25 multiple choice-spørgsmål, hvoraf mindst 20 skal besvares rigtigt. Prøven har en varighed af 60 minutter.

Forberedelseskursus
Indsamlerprøven er webbaseret og tilgås via Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk. På hjemmesiden findes undervisningsmateriale, der dækker nedenstående hovedemner og indsamlerprøven.

Det er frivilligt, om du vil deltage i et forberedelseskursus forud for prøven, men på opfordring fra medlemskredsen har ITD oprettet forberedelseskurset. 

Følgende hovedemner gennemgås under forberedelseskurset:

I. Affaldsregisteret
II. Overdragelse af ansvar for affald
III. Affaldsdatasystemet
IV. Håndtering af affald
V. Farligt affald
VI. Eksport
VII. Kommunale opgaver
VIII. Affaldsregulering
 

Underviserne er ITD's konsulenter.

 

Varighed: 4 timer

 

Få et overblik over aktuelle kurser i vores kalender og se priser og vilkår.