Affald - forberedelseskursus til indsamlerprøven

I alle indsamlingsvirksomheder skal der være mindst én person, som har bestået indsamlerprøven og dermed fået et indsamlerbevis.

Affald - forberedelseskursus til indsamlerprøven
I alle indsamlingsvirksomheder skal der være mindst én person, som har bestået indsamlerprøven og dermed fået et indsamlerbevis. Hvis I driver indsamlingsvirksomhed fra flere adresser (P-numre), hvor der er 10 ansatte eller mere, skal der være mindst én person på hvert P-nummer, som har et indsamlerbevis.

Hvis en virksomhed ikke længere har mindst én person ansat med indsamlerbevis, bortfalder godkendelsen som indsamlingsvirksomhed. I har dog en periode på 6 måneder efter personen med indsamlerbevis er fratrådt til at ansætte en ny person med indsamlerbevis.

Indsamlerprøven
Et indsamlerbevis opnås ved at bestå indsamlerprøven. Indsamlerprøven er en online test, der består af 25 multiple choice-spørgsmål, hvoraf mindst 20 skal besvares rigtigt. Prøven har en varighed af 60 minutter.

Forberedelseskursus
Indsamlerprøven er webbaseret og tilgås via Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk. På hjemmesiden findes undervisningsmateriale, der dækker nedenstående hovedemner og indsamlerprøven.

På ITD’s forberedelseskurser gennemgås den relevante lovgivning, Miljøstyrelsens undervisningsmateriale og praktiske eksempler fra hverdagen. Det er frivilligt, om du vil deltage i et forberedelseskursus forud for prøven, men på opfordring fra medlemskredsen har ITD oprettet forberedelseskurset. 

Følgende hovedemner gennemgås under forberedelseskurset:

I. Affaldsregisteret
1. Godkendelse og registrering
II. Overdragelse af ansvar for affald
III. Affaldsdatasystemet
2. Indberetning
3. Informationssøgning
IV. Håndtering af affald
4. Materialenyttiggørelse
5. Sammenblandinger
6. Sortering og forbehandling
7. Elektronikaffald
V. Farligt affald
8. Anmeldelse til kommunen
9. Transport af farligt affald
VI. Eksport
10. Modtagerland
11. Affaldslister
12. Behandling
13. Procedure
VII. Kommunale opgaver
14. Kommunale ordninger
15. Regulativer
16. Klassificering af affald
VIII. Affaldsregulering
17. Affaldsdirektivet
18. Miljøbeskyttelsesloven
19. Affaldsbekendtgørelsen
20. Centrale begreber


Varighed: 4 timer

 

Få et overblik over aktuelle kurser i vores kalender og se priser og vilkår.