Cabotage

Opnå grundlæggende viden om reglerne på cabotageområdet med udgangspunkt i EU-forordning 1072/2009.

Deltagerne opnår en grundlæggende viden om reglerne på cabotageområdet med udgangspunkt i EU-forordning 1072/2009, herunder de ændringer der er kommet med EU’s vejpakke. Formålet med kurset er at gøre deltagerne bekendt med forudsætningerne og betingelserne for at udføre lovlig cabotagekørsel, samt kende til begrænsninger og restriktioner der gælder i Danmark og udvalgte EU-lande.

 

Ligeledes gennemgås også visse særlige fortolkninger, der gør sig gældende i udvalgte lande. For at opnå en forståelse for baggrunden for cabotagereglerne, gives der et indblik i formålet med reglerne og begreberne inden for området.

 

Emnerne vil tage udgangspunkt i eksempler fra hverdagen samt et antal relevante domme, som vil blive belyst og gennemarbejdet med baggrund i forordning 1072/2009, Godskørselsloven samt Færdselsstyrelsens cabotagevejledning.

 

Underviserne er ITD's juridiske konsulenter.

 


Varighed: 2 timer

 

 

Få et overblik over aktuelle kurser i vores kalender og se priser og vilkår.