Lastsikring

Lastsikring er trafiksikkerhed. På dette kursus sætter vi fokus på korrekt og sikker lastsikring, så trafiksikkerheden er i top, og godset kommer frem i ubeskadiget stand.

Alle, der har med disponering, læsning eller transport af gods at gøre, bør som minimum kende de grundlæggende regler, teknikker og muligheder for korrekt stuvning og lastsikring.

 

Når man har godt styr på lastsikringen, er dette blandt andet med til at holde trafiksikkerheden i top og mindske antallet af godsskader.

 

Du vil på kurset få god inspiration til bedre at kunne overskue og varetage lastsikringen på forsvarlig vis. Du bliver i stand til at svare på chaufførernes, kundernes og myndighedernes spørgsmål om stuvning og lastsikring. Du vil på kurset opnå en faglig specialisering, som giver dig både juridiske og praktiske værktøjer samt et godt overblik over de regler, der gør sig gældende omkring lastsikring af gods. Du bliver i stand til bedre at kunne instruere jeres kunder om klargøring af godset forud for transporten samt forventningsafstemme i forhold til en transportaftale. 

 

Derudover får du en introduktion til at foretage beregninger i ITD’s online-lastsikringsberegner.

 

Under kurset får du:

  • En forståelse for godsets bevægelse og påvirkningskræfter, der opstår under transport
  • Indblik i forskellige typer af køretøjsopbygninger med hver sine formål
  • Viden om nationale og internationale regler, normer og lovkrav for lastsikring og grej
  • Et overblik over, hvem der er ansvarlig for lastsikringen på de forskellige områder
  • En forståelse af, hvor vigtigt det er, at godset er formstabilt, og at det er placeret korrekt
  • Kendskab til forskellige lastsikringsmetoder og teknikker
  • Tommelfingerregler for hurtig hovedregning af lastsikring
  • Færdigheder til grundigt at beregne, om en lastsikring er tilstrækkelig via ITD’s lastsikringsberegner. 

 

Underviserne er ITD's konsulenter.


Varighed: 2 timer

 

Få et overblik over aktuelle kurser i vores kalender og se priser og vilkår.