Cabotage

Opnå en grundlæggende viden om reglerne på cabotageområdet med udgangspunkt i EU-forordning 1072/2009.

Kurset gør dig i stand til at handle ud fra forudsætningerne om at udføre lovlig cabotagekørsel samt kende til begrænsninger og restriktioner, der gælder i Danmark og udvalgte EU-lande, herunder hvilke særregler, der er relevante at være opmærksom på. For at opnå en forståelse for baggrunden for cabotagereglerne gives der et indblik i formålet med reglerne og begreberne inden for området.

 

Emnerne vil tage udgangspunkt i eksempler fra hverdagen samt et antal relevante domme, som vil blive belyst og gennemarbejdet med baggrund i forordning 1072/2009, Godskørselsloven samt Færdselsstyrelsens cabotagevejledning.

 

Undervisere er ITD's juridiske konsulenter.

Varighed: 1,5 time

 

Få et overblik over aktuelle kurser i vores kalender og se priser og vilkår.