ITD kontingent

Hvad koster det årligt at være medlem af ITD?

Der er et grundkontingent på 6.130 kroner.

 

Herefter er der tillæg alt efter medlemsvirksomhedens omsætning:

 

Omsætning Grundkontingent Omsætningskontingent Kontingent total
Op til 1,5 mio. kroner 6.130 kroner 0 kroner 6.130 kroner
1,5 - 5 mio. kroner  6.130 kroner 1.340 kroner 7.470 kroner
5 mio. - 10 mio. kroner 6.130  kroner 3.940 kroner 10.070 kroner
10 mio. - 20 mio. kroner 6.130  kroner 7.880 kroner 14.010 kroner
20 mio. - 30 mio. kroner 6.130  kroner 14.000 kroner 20.130 kroner
30 mio. - 40 mio. kroner 6.130  kroner 18.390 kroner 24.520 kroner
40 mio. - 50 mio. kroner 6.130  kroner 23.630 kroner 29.760 kroner
50 mio. - 60 mio. kroner 6.130  kroner 28.810 kroner 34.940 kroner
60 mio. - 70 mio. kroner 6.130  kroner 34.110 kroner 40.240 kroner
Over 70 mio. kroner 6.130  kroner 39.360 kroner 45.490 kroner

 

Ved optagelse betales optagelsesgebyr på 8.000 kr.

 
Medlemsvirksomheder, der har en ejerandel på over 50 procent i en anden medlemsvirksomhed, betaler alene ét grundkontingent for "koncernen".
 
Kontingent beregnes på baggrund af virksomhedens totale omsætning. Omsætning fra aktiviteter udover transport, spedition, lager og værksted – her tænkes primært på køb og salg af varer, kan fratrækkes.

0