fredag 29. november 2019 12:08

Nu trækker klimapartnerskabet for landtransport i arbejdstøjet

Når klimapartnerskabet for landtransport i dag indleder sit arbejde, vil ITD have fokus på fælles europæiske regler som et meget vigtigt instrument til at sikre den grønne omstilling af vejgodstransportsektoren. Samtidig skal de indsatser, der iværksættes i Danmark her og nu, harmonere med den langsigtede målsætning for 2050 om en fossilfri transportsektor. Ellers risikerer vi en alt for dyr og ineffektiv grøn omstilling af transportsektoren.

Klimapartnerskabet for landtransport indleder sit arbejde i dag, og partnerskabet skal med administrerende direktør Jens Bjørn Andersen fra DSV i spidsen komme med idéer, anbefalinger og konkrete tiltag til regeringen, der kan nedbringe CO2-udledningen fra landtransportsektoren i 2030.

 

Carina Christensen, ITD’s administrerende direktør, roser inden dagens møde regeringens partnerskabsinitiativ for landtransporten.


- Der skal lyde en stor ros til regeringen for at nedsætte klimapartnerskabet for landtransport. ITD deler den politiske målsætning om at reducere udledningen af CO2 i Danmark med 70 procent i 2030 og skabe en fossilfri transportsektor i 2050. Det er meget ambitiøst, og en indfrielse af målsætningerne kommer til at kræve både omtanke for fremtidens teknologier og et klart sigte for omstillingen af vejgodstransportsektoren. Skal vi for alvor forløse det store potentiale, der er ved en grøn omstilling af sektoren, så kræver det, at de indsatser, som vi iværksætter her og nu, må og skal harmonere med den langsigtede målsætning for 2050. Ellers risikerer vi at igangsætte en alt for dyr og ineffektiv grøn omstilling af transportsektoren, hvilket ikke mindst vil ramme virksomhederne. Der skal være en klar sammenhæng mellem den strategi, vi lægger for blandt andet satsning på bestemte drivmidler, køretøjsteknologi og investeringer i infrastruktur frem mod 2030, og så målet om en fossilfri sektor i 2050. Det kommer hverken virksomheder, forbrugere eller klimaet til gavn, hvis der kommer for mange kursskifter undervejs, siger hun.

 

For ITD er det afgørende, at der i klimapartnerskabet for landtransport er fokus på at sikre en klar sammenhæng mellem danske initiativer og fælles europæiske løsninger.

- Vejgodstransporten er af natur grænseoverskridende, og vores sektor er i høj grad reguleret på EU-plan. Vi ser derfor også fælles europæiske regler som det vigtigste instrument til at sikre den grønne omstilling af vejgodstransportsektoren. Selv om vi i Danmark både kan og skal igangsætte initiativer, der arbejder frem mod en fossilfri transportsektor, så skal indsatsen harmonere med den indsats, der foregår på EU-plan, så vi ikke kommer til at skævvride konkurrencen. Vi opfordrer klart til, at Danmark skubber yderligere på for at hæve ambitionsniveauet for den grønne omstilling af transportsektoren i EU. Her kan Danmark med fordel kigge mod vores nabolande og andre ligesindede lande og for eksempel arbejde for at indgå et formelt samarbejde om en fælles mere ambitiøs klimaindsats på EU-plan, siger Carina Christensen.

 

ITD’s bestyrelsesmedlem Ib Andersen fra Alex Andersen Ølund deltager sammen med ITD’s administrerende direktør i arbejdet i klimapartnerskabet for landtransport, og Ib Andersen ser frem til som virksomhedsejer at spille en aktiv og konstruktiv rolle i arbejdet med at gøre landtransporten grønnere og mere bæredygtig.

 

- Først og fremmest er jeg naturligvis stolt af at deltage i det nye klimapartnerskab. Nu får vi mulighed for at komme helt ind i det grønne maskinrum og levere de solide og langsigtede løsninger, som omstillingen af de tunge transporter kræver. Jeg vil i arbejdet bidrage med de erfaringer, som vi har gjort i vores virksomhed. I Alex Andersen har vi stor fokus på grønne løsninger, og vi oplever en stigende efterspørgsel i markedet. Nu går arbejdet i gang, og det glæder jeg mig meget til, siger Ib Andersen.

 

Læs mere om klimapartnerskabet for landtransport på Transportministeriets hjemmeside her:

 https://www.trm.dk/nyheder/2019/nyt-klimapartnerskab-skal-sikre-en-mere-klimavenlig-landtransport/

 

 

SENESTE ITD NYT
fredag 03. juli 2020

Vognmænd med individuelt opbyggede køretøjer skal høres

Efter et grundigt udvalgsarbejde i Folketingets Transportudvalg, hvor politikerne skal have ros for at lytte til branchen, er det lykkedes at få de værste tidsler ud af L 151, forslag til lov om ændring af lov om godkendelse og syn af køretøjer. Loven er en implementering af EU-forordning 2018/858. Det var særligt den del, der omhandler specialopbyggede køretøjer, der voldte problemer for opbyggerbranchen og de vognmænd, der har brug for køretøjer, der kræver specielle opbygninger og tilpasninger.

Vognmænd med individuelt opbyggede køretøjer skal høres >
torsdag 02. juli 2020

ITD stiller sig i spidsen for digitaliseringen af dansk vejgodstransport

I tæt samarbejde med det anerkendte Alexandra Institut etablerer ITD et internationalt videncenter og stærkt udviklingsmiljø, der sætter turbo på den digitale omstilling af den danske vejgodstransport. Centret, der får navnet ITD Logtech Hub og placeres i IT-Byen i Aarhus, vil bistå danske vejgodstransportvirksomheder i at favne ny teknologi og udvikle nye, digitale forretningsmodeller.

ITD stiller sig i spidsen for digitaliseringen af dansk vejgodstransport >
torsdag 02. juli 2020

ITD's magasin 03 - 2020

Læs magasinet online

ITD's magasin 03 - 2020 >