tirsdag 05. juli 2022 15:42

25 mio. kr. til grøn transport kunne ikke uddeles

Vejdirektoratet har uddelt 45,9 mio. kr. til grøn tank- og ladeinfrastruktur til taxaer, busser og lastbiler. Det er positivt, at branchen nu får støtte til fx. ladestandere i virksomhederne. Men 25 mio. kr. fra puljen kunne ikke udmøntes, da ansøgere ikke levede op til kravene i puljen. Derfor opfordrer ITD til, at fremtidig støtte til ladeinfrastruktur kombineres med støtte til indkøb af grønne køretøjer.

Vejdirektoratet har udmøntet puljen til grøn drivmiddelinfrastruktur til erhvervstransport med støtte til 49 projekter om opsætning af grøn tank- og ladeinfrastruktur.

 

Men endnu flere vognmænd kunne have fået den støtte til grøn omstilling.

 

For kun 45,9 mio. kr. ud 71,3 mio. kr., blev uddelt, da der ikke var ansøgere nok, der levede op til kravene om tildeling af midler.

 

Det viser ifølge ITD, at myndighederne har stillet for store krav til at kunne få uddelt midler fra puljen.

 

-Vi er selvfølgelig glade for, at der nu er støttemidler på vej til en række virksomheder, som nu kan etablere tank- og ladeinfrastruktur hjemme på matriklen. Men udmøntningen af puljen kan være et tegn på, at kriterierne har været for hårde eller skal skrues sammen på en anden måde, siger Caroline Brüel, chefkonsulent i ITD og fortsætter.

 

-For når man ikke kan udmønte de relativt få midler, der er afsat til grøn omstilling af den tunge transport, så skal det selvfølgelig gøres mere attraktivt at få tildelt midlerne, for behovet er jo kæmpestort – især med den  nye kørselsafgift på vej i 2025. Derfor bør vognmændene få mulighed for også at søge støtte til indkøb af de køretøjer, der skal bruge ladeinfrastrukturen, siger Caroline Brüel.

 

Den manglende udmøntning af puljen til grøn drivmiddelinfrastruktur viser samtidig, at støtteprocenten har været for lav, mener ITD.

 

-Ét af kriterierne var, at kun 25 pct. af meromkostningerne kunne dækkes af puljen. Men i Tyskland kan virksomhederne søge 80 pct. af meromkostningerne, og her har de ikke problemer med at udmønte midler. Vi ser det umiddelbart som et tegn på, at kriterierne er for hårde til, at erhvervet har kunne investere de midler, der kræves for at opnå støtten. Og den største investering ligger øvrigt i de grønne lastbiler, og det gør omstillingen meget svær for langt de fleste vognmænd, siger Caroline Brüel.

 

ITD ser derfor frem til den kommende strategi for grøn drivmiddelinfrastruktur til den tunge transport, som forventes senere på året.

 

-Et helt nyt grønt transportsystem i Danmark kalder på langt større grad af samtænkning på tværs af myndigheder. Det er en naturlig konsekvens af, at hele værdikæden for transportvirksomhederne. Den tunge vejtransport er jo et erhverv, der kalder på en samtænkning mellem puljer til køretøjer og infrastruktur. Det håber vi transportministeren viser med den kommende drivmiddelstrategi, siger Caroline Brüel.

SENESTE ITD NYT
torsdag 11. juli 2024

Nyt administrativt krav for transportvirksomheder

Fra den 1. juli har Skatteministeriet ændret reglerne for, hvem der skal registreres som bruger på køretøjet. Det kan skabe uhensigtsmæssigt administrativt arbejde for transportvirksomhederne.

Nyt administrativt krav for transportvirksomheder >
onsdag 03. juli 2024

Få nu fjernet 11 kilo-reglen for varebilstransport

International Transport Danmark ønsker fair og lige vilkår på transportområdet. Brancheorganisationen opfordrer derfor Christiansborg-politikerne til enten at få ændret eller helt fjernet reglen, der placerer transport med varebiler i en gråzone, hvor chaufførerne konkurrerer med fragt- og vognmænd på ulige vilkår.

Få nu fjernet 11 kilo-reglen for varebilstransport >
tirsdag 02. juli 2024

Ændringer til vejskat er sendt i høring

Fra den 1. januar 2025 træder der en ny kilometerbaseret vejafgift i kraft. Denne var egentlig vedtaget ved lov, men som ITD tidligere har meldt ud, vil der komme et nyt lovforslag med ændringer og præciseringer til det vedtagne. Ændringerne kommer som følge af en politisk aftale om at forhøje dieselafgiften med 50 øre pr. liter, samtidig med at kilometersatsen for vejafgift midlertidigt reduceres.

Ændringer til vejskat er sendt i høring >